logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790
Специалност Медицинска сестра

Образование

Медицински колеж към ВМИ - Пловдив

Завършва за медицинска сестра

Медицински университет - Пловдив

Бакалавър по управление на здравните грижи с професионална квалификация „Ръководител на здравни грижи“ и „Преподавател по практика в медицински колеж“

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Магистър по управление на човешките ресурси с професионална квалификация „Мениджър“

Българо-швейцарска програма за болнична хигиена

Специалност „Болнична хигиена, превенция и контрол на инфекциите“

Медицински университет - Пловдив

Магистър по управление на здравните грижи с професионална квалификация „Мениджър управление на здравни грижи“

 • 2000 – 2004 г. – Медицинска сестра в Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение – “МБАЛ – Асеновград“ ЕООД
 • 2004 – 2017 г. – Главна медицинска сестра – “МБАЛ – Асеновград“ ЕООД
 • 2009 – 2012 г. – Главна медицинска сестра и мениджър по качеството – “МБАЛ – Асеновград“ ЕООД
 • От 2018 г. – Част от екипа на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Пловдив
 • 2004 г. – Курс по кодиране МКБ 9 и МКБ 10
 • 2004 г. – Сертификат IELTS
 • 2005 г. – Палеативни грижи за болния в последен стадий на болестта
 • 2006 г. – Епидемиология, надзор и контрол на ВБИ
 • 2007 г. – Болнична хигиена – методи на приложение на препарати за почистване и дезинфекция в съответствие с международните норми и стандарти
 • 2009 г. – Курс за мениджър по качеството на системи за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001:2008 – TUV NORD Academie
 • 2013 г. – Здраве и безопасност на работното място: превенция, защита и мониторинг на нараняванията с остри предмети
 • 2016 г. – Сертификат за участие в конгрес “Неонатология и детска хирургия”
 • Английски език – competent user
 • 2004 – British council – IELTS (International English Language Testing System)
 • Удостоверение № 30 / 06.06.2012 – английски език – ниво А1, А2 и В1