logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790
Специалност Клинична лаборатория
   

Образование

ВМИ “Ив. П. Павлов” - Пловдив

Специалност “Медицина”, магистър

Медицински университет - София

Придобита специалност „Вътрешни болести“

Медицински университет - София

Придобита специалност „Клинична лаборатория“

 • 1985 – 1989 г. – Лекар, завеждащ “Здравна служба” – с. Розовец;
  – Лекар, завеждащ “Здравна служба” – с. Гранит;
  – Цехов лекар – Общинска болница – Стамболийски.
 • 1990 – 1990 г. – Лекар ординатор „Клинична лаборатория“ – Клинична лаборатория при Общинска болница – Стамболийски
 • 1990 – 1993 г. – Завеждащ “Здравна служба” – Здравна служба „Полиграфия“ АД – Пловдив
 • 1993 – 1999 г. – Ординатор „Клинична лаборатория“ – Клинична лаборатория
 • 2000 – 2006 г. – Ординатор „Вътрешни болести“ – Вътрешно отделение при СБДПЛ – Стамболийски
 • 2009 – 2010 г. – Лекар – специалист “Вътрешни болести” – ПС „Мини Марица Изток“ – Велинград
 • 2006 – 2022 г. – Лекар специалист “Клинична лаборатория” – ГБСМДЛ “Зинвест – К“ ООД – Пловдив
 • От 2023 г. – Лекар специалист “Клинична лаборатория” – МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Пловдив
 • 2006 – 2022 г. – Ежегодни участия в национални конференции и конгреси по клинична лаборатория с международно участие
 • 2016 г. – Курс “Осигуряване качеството в клиничната лаборатория” – Медицински университет – София
  – Курс “Актуални проблеми в клиничната лаборатория” – Медицински университет – София
 • 2008 г. – Курс „Осигуряване качеството в клиничната лаборатория“ – Медицински университет – София
 • 2007 г. – Семинар и сертификат за одитор „Вътрешни одити в лаборатории по БДС EN ISO 17025:2006, БДС EN ISO 15 189:2006” – Буллабконтрол – София, Сертификат № 1410 / 2007
 • 2006 г. – Семинар и сертификат за одитор „Медицински лаборатории – специфични изисквания относно качеството и компетентността. Система за управление на качеството – БДС EN ISO 15 189:2006” – Буллабконтрол – София, Сертификат № 1212 / 2006
 • 2003 г. – Курс „Абдоминална ехография“ – ВМИ – Пловдив