logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790

От 1993 г. работи в областта на акушерството и гинекологията, стерилитета в семейството и репродуктивното здраве на жената, гинекологична ендоскопия и урогинекология.

Специализирал е в областта на женския стерилитет, ИВФ техники и технологии, вземане на стволови клетки, гинекологичната ендоскопия, репродуктивна ендокринология, ехографска диагноза в акушертвото и гинекологията.

Публикации по проблема за поликистозния овариален синдром и гинекологичната ендоскопия.

Участия в различни национални конференции и конгреси.

Специалност Акушерство и гинекология

Образование и специализации

Висш медицински институт - Плевен

Специалност „Медицина“

Висш медицински институт - Плевен

Придобита специалност по „Акушерство и гинекология“