logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790
Специалност Биология и ембриология

Образование

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по Молекулярна биология

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“ по Вирусология в катедра „Вирусология“ на тема: „Молекулярно-вирусологични проучвания на ентеровирусните инфекции при лица със заболявания на нервната система“

Национален център по заразни и паразитни болести, гр. София

Биолог в Националната референтна лаборатория по ентеровируси

 1. D. Martinov, N. Ayvazova, L. Ilieva, A. Dikova, A. Alexandrova, M. Radeva, E. Konova. Relationship between age, sperm parameters and levels of total antioxidant capacity in clinically healthy men. XVIII National Congress of infertility and reproductive health with international participation, Borovets, Bulgaria, 09-12 March,2017
 2. Д. Мартинов, Н. Айвазова, Л. Илиева, А. Дикова. И. Иванова, М. Атанасова,Е. Конова. Оксидативен стрес в диагностиката на мъжкия инфертилитет. СЕДМА РАБОТНА СРЕЩА „Репродуктивна медицина 2017 – противоречия и консенсус“, Плевен, 28-30 април, 2017
 3. Д. Мартинов, Н. Айвазова, Л. Илиева, А. Динкова, М. Радева, Е. Конова. Корелационна зависимост между възрастта, спермалните показатели и ДНК-фрагментацията на сперматозоидите. Юбилейна научна конференция „10 години Българска Асоциация по Клинична Имунология“, София, Хотел Балкан 28- 29, октомври, 2016
 4. Д. Мартинов ,Н . П. Айвазова, Л. О. Илиева, А. П. Дикова, И. Н. Иванова, М. А. Атанасова, Е. И. Конова. Биомаркери извън рутинния семенен анализ. X Национална конференция по медицинска биология, Цигов чарк, 08-10 септември 2017
 1. Tsanev , S. Petrov, N. Ayvazova, D. Martinov, A. Dikova, G. Pavlova, E. Konova. Low levels of neutral alpha-glucosidase in men with infections caused by Chlamydia Trachomatis. 10th Congress of the European Academy of Andrology (EAA), 11-13 October 2018
 1. А. Дикова, З. Младенова – Детекция на пареховируси при пациенти с невроинфекции и остър гастроентерит. Педиатрия том LII, 2012, 15-18
 2. А. Дикова, А. Стоянова, З. Младенова-Ентеровирусни инфекции и основни заболявания на централната нервна и сърдечно-съдова система, свързани с тях. Практическа Педиатрия, 2, 2012, 3