logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790
Специалност  Психология
Научна степен  Доцент

Образование

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Магистър по психология

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Педагогически колеж – Плевен

Страши асистент по обща и възрастова психология, психология на общуването, диференциална психология, психология на пола, теория и методика на психологическите изследвания във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Педагогически колеж – Плевен

Министерство на отбраната

Психолог – консултант на военноинвалиди към ИА „Социални дейности“ на Министерство на отбраната

Сдружение „Развитие на личността и човешките общности“

Психолог-консултант и треньор в мотивационни тренинги и Burn-out-синдром към Сдружение „Развитие на личността и човешките общности“

Дружество на психолозите – клон Плевен

Програмен директор на Дружество на психолозите – клон Плевен

Дружество на психолозите – клон Плевен

Психолог в проект „Център „Работа” – индивидуални консултации и групови тренинги с осъдени на пробация в Областна пробационна служба – Плевен

Психолог в проект „Работа с деца в риск”, гр. Никопол – ОП „Развитие на човешките ресурси”, ЕСФ на ЕС

Психолог по проект „Грижи за достоен живот” ОП „Развитие на човешките ресурси”, ЕСФ на ЕС

Психолог по проект „Подкрепа за равен шанс и пълноценен живот” гр. Плевен – ОП „Развитие на човешките ресурси”, ЕСФ на ЕС

Психолог по проект „Спортът е лек срещу агресията” община Искър, обл. Плевен, ОП „Развитие на човешките ресурси”, ЕСФ на ЕС

Доцент по психология

 • „Психични защити във възпитателния процес“ – 2017 г.
 • „Общуването при децата“ – 2016г.
 •  Tреньор по: групово-динамичен психотренинг и организационно поведение, комуникативни умения,вземане на решения, водене на преговори, екипи и екипна съвместимост, управление на екстремални ситуации и решаване на конфликти, ефективно управление и лидерство,организационно поведение.
 • Сертификат по мотивационно интервюиране – подготовка на хората за промяна
 • Сертификат за подбор и развитие на персонала (Асесмънт център
 • Сертификат за управление на кризи и стрес. Дебрифинг
 • Сертификат за психосоматика и справяне с астмата, алергиите и нощното напикаване