logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790
Специалност Ревматология и вътрешни болести

Образование

Медицински университет - Пловдив

Завършва медицина

Медицински университет - Пловдив

Асистент в катедра “Пропедевтика на вътрешните болести”

УМБАЛ “Св. Георги” - Пловдив

Придобива специалност “Вътрешни болести”

УМБАЛ “Св. Георги” - Пловдив

Придобива специалност “Ревматология”

Медицински университет - Пловдив

Завършва здравен мениджмънт

2001 – 2002 г. Работи като лекар ординатор в Неврологично отделение – МБАЛ – Първомай.
2002 г. Започва работа като специализант по вътрешни болести – УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив
2015 г. Работи в МБАЛ “Пълмед” – Пловдив
От 2017 г. Работи в УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив.
От 2022 г. Работи в МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Пловдив.

Член на Българския лекарски съюз
Участия в многобройни национални конгреси и семинари по специалността.

Сертификат за ставна ехография
Сертификат за абдоминална ехография