Биологът д-р Данаил Мартинов и дипломантката Мария Георгиева от МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен представиха научни доклади в БАН

Биологът д-р Данаил Мартинов и дипломантката Мария Георгиева от МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен представиха научни доклади в БАН

Снимка (от ляво надясно): Д-р Данаил Мартинов, проф. Радостина Александрова и Мария Георгиева Биологът д-р Данаил Мартинов и дипломантката към сектор “Андрология” на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен Мария Георгиева участваха с научни доклади в работна среща, провела се на 27 ноември 2023 г. в Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при

Read more