Д-р Диана Моландър успешно защити дисертация

Д-р Диана Моландър успешно защити дисертация

Успешно премина защитата на дисертационния труд на д-р Диана Моландър от екипа на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Пловдив за придобиване на образователната и научна степен „доктор“. Научно жури с председател проф. д-р Мариана Мурджева и уважавани членове на научната общност в страната като имунолозите проф. Христо Тасков и проф. Доброслав Кюрчкиев и молекулярните биолози проф.

Read more