В Медицински център „Клиничен институт за репродуктивна медицина“ – Плевен се извършва комплексна диагностика и терапия при пациенти с репродуктивни неуспехи – стерилитет, загуби на плода, неуспешни ин витро процедури. В центъра се прилагат всички методи на лечение на стерилитета – консервативни и асистирани репродуктивни техники.

Освен това, в центъра функционират диагностично-консултативни кабинети по акушерство и гинекология, ендокринология, медицинска генетика, имунология и психотерапия, както и медико-диагностични лаборатории – клинична, имунологична, андрологична, микробиологична и вирусологична.

През 2015 год. МЦ „КИРМ“ – Плевен разшири дейността си чрез разкриване на кабинет по клинична имунология в Бургас, а през 2016 год. – чрез основаването на втори център – МЦ „КИРМ – Пловдив.“