logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790
Специалност Биология

Образование

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Образователна степен „Бакалавър” по Молекулярна биология

Предстои придобиване на ОКС Магистър по „Микробиология и микробиологичен контрол”, в катедра „Микробиология”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”.