logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790
Специалност Биология и ембриология

Образование

Българска академия на науките гр. Пловдив

Биолог в институт по микробиология

Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски'', гр. Пловдив

Придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по Молекулярна биология

Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски'', гр. Пловдив

Придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“ по Репродуктивна Биология, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, професионална квалификация биолог – ембриолог

Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски'', гр. Пловдив

Биолог в IVF Clinic New Life гр. Пловдив

МЦ КИРМ - Пловдив

Част от екипа на МЦ КИРМ Пловдив

ХХI Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие, 05 – 08 март 2020г. Хотел „Рила“, к.к Боровец