logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790
Специалност Биология и ембриология

Образование

Пловдивски университет ``Паисий Хилендарски``, гр. Пловдив

Завършва висше образование – бакалавърска степен, специалност Биоинформатика.

Пловдивски университет ``Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив

Завършва висше образование – магистърска степен, специалност Репродуктивна биология. 

МЦ КИРМ - Пловдив

Част от екипа на МЦ КИРМ – Пловдив

 • Участие в IX Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие, 06-07 ноември 2015 г.
 • Участие в XVIII Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, 09-12 март 2017 г.
 • Участие в Плевенски дни на репродуктивната медицина, 28-30 април 2017 г.
 • Участие в ХI Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие, 20-21 октомври 2017 г.
 • Нормозооспермия – основни понятия, клинично значение и бъдеще. Рилчева В., Павлова Г., Цанев Д., Конова Е. Седма работна среща „Репродуктивна медицина 2017 – противоречия и консенсус“ 28-30 април 2017 г.
 • Low levels of neutral alpha-glucosidase in men with infections caused by Chlamydia Trachomatis. D. Tsanev , S. Petrov, N. Ayvazova, D. Martinov, A. Dikova, G. Pavlova, E. Konova 11-13 октомври 2018 г.