logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790
Специалност Ендокринология и болести на обмяната, Андрология
Научна степен Доктор

Образование

Медицински университет – гр. Плевен

Завършва висше образование по специалността „Медицина“

Медицински университет - Плевен

Придобита специалност Вътрешни болести

Медицински университет - София

Следдипломна квалификация по Aндрология

Медицински университет - София

Придобива образователна и научна степен „доктор“ по научната специалност „Имунология“ на тема „Проучване влиянието на ДНК-фрагментационния индекс на сперматозоидите върху изхода на процедурите по асистирана репродукция“

 • 2009 г. май, – курс на тема: „Спермална ДНК: структура, увреждане и протекция – от фундаменталната наука към клиничното приложение” в Каролинска институт, Стокхолм, Швеция.
 • 2009 г. септември, – разширен курс на тема: „Определяне морфологията на сперматозоидите по стриктните критерии на Кruger Tygerberg,s“ с успешен положен изпит по темата – Каролинска университетска болница, Стокхолм. Организатори – ESHRE и NAFA.
 • 2009 г. октомври, – курс на тема: „Репродуктивна андрология – връзка между лабораторията и клиничната практика“ Солун, Гърция. Организатор – ESHRE.
 • 2010 г. ESHRE workshop on Sperm & testicular tissue banking, Granada, Spain
 • 2011 г. Laboratory Training in IVF laboratory, Institut Marquès –Barcelona, Spain,
 • 2012 г. “Beyond IUI, IVF and ICSI – New developments in selection and use of sperm for ART”, Istanbul, Turkey,
 • 2012 г. Методология на научно-изследователскaта работа. Приложение на епидемиологията и биостатистиката в медицинското научно изследване”, МУ-Плевен,
 • 2013 г. “Is male fertility decreasing? The latest news suggest not…” London-UK
 • 15-th course on Andrology, Fondacio Puigvert, Barcelona, Spain

Член на Европейското дружество по човешка репродукция и ембриология, има публикации в наши и чужди научни издания.