logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790

Участията на д-р Сава Петров с доклади и постери в национални и международни конгреси са свързани с научните му интереси в областта на ендокринологията, репродуктивната медицина, невроендокринологията и сексуалната медицина.

Специалност Ендокринология, болести на обмяната
Научна степен Доктор по медицина

Образование

Медицински университет – Пловдив

Д-р Сава Петров завършва медицина с отличен успех.

МБАЛ „Пловдив”

Лекар – ординатор към СПВО.

УМБАЛ „Свети Георги”

От 2012 г. до момента е лекар-ординатор към Клиника по Ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ „Свети Георги”, придобита специалност по „Ендокринология и болести на обмяната”. 

УМБАЛ „Свети Георги”

Работи и в отделение по Вътрешни болести. Доктор по медицина.

МЦ КИРМ ''Св. Елисавета'' - Пловдив

Работи в МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Пловдив

 • 16-ти Конгрес ENEA (European Neuroendocrine Association), 2014 год.
 • 16-ти Национален конгрес на БАСРЗ (Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве), 2015 год.
 • 3rd EASD Postgraduate Course, 2015 год.; Конгрес Neurodiab (Синая, Румъния), 2015 год.
 • Европейски конгрес по Ендокринология с активно участие и изнасяне на постер през месец май 2016 г. в Мюнхен/.
 • Европейски конгрес по Андрология с активно участие и изнасяне на постер през месец септември 2016 г. в Ротердам.
 • 2013 г. – 2014 г. – проект ДОКТОРАНТ към МУ – Пловдив
 • 2014 г. – 2015 г. – главен изследовател на вътреуниверситетски проект на тема „Метаболитен синдром и тиреоидна дисфункция при пациенти, подложени на хронично лечение с метадон“
 • 2015 г. – курс по „Ултразвукова диагностика на щитовидна жлеза”, Катедра по Образна Диагностика, МУ – Пловдив.
 • Българско дружество по Ендокринология
 • Европейско дружество по Ендокринология
 • Съюз на учените в България