logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790
Специалност Биолог

Образование

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив

Завършва “Компютърна химия”, образователна степен “Бакалавър”

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив

Завършва “Медицинска биология”, образователна степен “Магистър”

 • 2012 г. – 2013 г. Младши експерт “Контрол по заустване на отпадъчни води” – РИОСВ – Пловдив
 • 2013 г. – 2014 г. Консултант екология – САХЕЛ ЕООД
 • 2016 г. – 2022 г. Биолог – МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Пловдив
 • От 2023 г. – Биолог – МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Пловдив
 • Участие в Плевенски дни на репродуктивната медицина – 28-30 април 2017 г.
 • 10th Congress of the European Academy of Andrology (EAA) – 11-13 October 2018 
 • “Нормозооспермия – основни понятия, клинично значение и бъдеще” – Рилчева В., Павлова Г., Цанев Д., Конова Е. – Седма работна среща „Репродуктивна медицина 2017 – противоречия и консенсус“, 28-30 април 2017 г.
 • Low levels of neutral alpha-glucosidase in men with infections caused by Chlamydia Trachomatis. D. Tsanev , S. Petrov, N. Ayvazova, D. Martinov, A. Dikova, G. Pavlova, E. Konova – 11-13 октомври 2018 г.