logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790
Специалност Акушерка

Образование

Медицински университет - Медицински колеж – Пловдив

Завършва специалност “Акушерка”, професионална квалификация “Акушерка”

2003 – 2018 г. – Акушерка – МБАЛ – Асеновград  

2018 – 2023 г. – Медицинска сестра – Медицински център “Промес” АД – Пловдив