Дванадесетокласници от Гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен с интерес към биологията, посетиха днес Медицински център „Клиничен институт за репродуктивна медицина“. Учениците, водени от своя преподавател по биология и здравно образование г-жа Цветослава Манчева, с голям интерес изслушаха подробната презентация, която нагледно демонстрира асистирана репродукция при човека, представена от Данаил Мартинов, ембриолог в центъра. Момичетата и момчетата задаваха въпроси за предимствата и недостатъците на двата вида ин витро процедури, за възможностите за замразяване на яйцеклетки и ембриони, начините на обезболяване по време на пункция и ембриотрансфер. След това им бе предоставена възможността да разгледат центъра и да се запознаят с  работата в андрологичната лаборатория на клиниката.

В медицински център „Клиничен институт за репродуктивна медицина”, срещите със зрелостници от специализирани паралелки в града са традиция. Идеята е бъдещите абитуриенти, които са се ориентирали към медицината, да са подготвени за възможностите, които им предоставя тя още преди да седнат на студентската скамейка. Бъдещите студенти да предпочетат Плевен като място, в което могат да получат качествено образование и след това да се реализират като специалисти.