На 20 май 2013 г. световноизвестният учен проф. д-р Йехуда Шонфилд посети Медицински център „Клиничен институт за репродуктивна медицина” Св. Елисавета – Плевен. Той обсъди заедно с екипа, воден от доц. д-р Емилияна Конова, съвместни проекти. По време на разговорите проф. Шонфилд предложи специалисти от плевенския център да посетят и да се обучават в неговия център в Израел.


Проф. д-р Йехуда Шонфилд е основател и ръководител на Zabludowicz Center for Autoimmune Diseases към Sheba Medical Center, който е филиал на факултета по медицина на Университета в Тел Авив. Неговата клинична и научна дейност е фокусирана върху автоимунните и ревматоидни заболявания. Той е автор на над 1750 публикации, които са цитирани повече от 32 000 пъти.
Проф. Шонфилд е редактор на редица учебници, като „ The mosaic of Autoimmunity”, „Autoantibodies”, „Infection and autoimmunity” и „ Diagnostic criteria of Autimmune Diseases”. Той е редактирал израелската медицинска енциклопедия в десет тома. Основател и редактор на ”Autoimmunity Reviews”(IF. 6.5), съредактор на”J Autoimmunity” (IF 8.6), редактор и основател на на .” Israel Medical Association Journal” (IF 1.0), както и на „Harefuah”. Участва в 36 редакционни колегии и е организатор на повече от 25 международни конгреса по автоимунитет. Има седем патента. Повече от 25 негови студенти са професори и ръководители на звена по целия свят.

Проф. Шонфилд е автор на четири нови теории по автоимунитет. Изнесената преди срещата в МЦ КИРМ публична лекция в Медицински университет – Плевен е четвъртата нова теория на тема: „ASIA – автоимунни синдроми, индуцирани от адюванти”. Той е „Доктор хонорис кауза” на Медицински университет – Плевен.