През периода 19.10 – 30.11.2015 г. д-р Добринка Гинчева, д.м., специалист по акушерство и гинекология в МЦ КИРМ – Плевен, проведе профилактични гинекологични прегледи на 94 жени на средна възраст 45.5 год. (18 – 65 год.).
Бяха взети общо 67 цитонамазки. При една от пациентките се установи резултат PAP IIIA група с промени, характерни за HPV. При нея предстоят допълнителни изследвания и терапия.
При 24.46% от жените се установиха симптоми, характерни за колпит. След извършеното микробиологично изследване, се изолираха патогенни микроорганизми. Назначена е индивидуална терапия и контролно микробиологично изследване.

При 3.19% от пациентките беше поставена за първи път диагноза хиперплазия на ендометриума. Препоръчана е диагностична хистероскопия.

Установено бе, че за съжаление, болшинството от пациентките не посещават редовно гинеколог с цел ежегоден профилактичен преглед. По време на анамнезата стана ясно, че голяма част от жените са били на преглед преди повече от 5 години. Кампанията на МЦ КИРМ – Плевен ще се повтаря периодично, за да насочва вниманието на жените в Плевен към собственото им здраве и профилактиката на вагиналните инфекции и рака на маточната шийка.