Нов метод за диагностика на оксидативния стрес при мъжа въведе Андрологичната лаборатория на МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Плевен. Системата MiOXSYS е базирана на тест за оценка на окислително-редукционния потенциал (sORP) в свежи семенни проби. Резултатите са бързи, точни и с референтна стойност.

“Дълги години се търсеше точният метод за оценка на оксидативния стрес. С появата на MiOXYS вече имаме универсален подход”, пояснява Данаил Мартинов, доктор по биология и ембриолог в МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен.

Изследването е незаменимо в андрологичната практика и с него Андрологичната лаборатория при МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен, затвори кръга от изследвания, необходими за точната диагностика на мъжкия фактор. “Ние направихме и собствени клинични проучвания, които ни дават основание категорично да твърдим, че методът работи и дава реална и надеждна оценка на оксидативния стрес”, коментира още Данаил Мартинов.

Какво представлява оксидативният стрес?

Състоянието на организма, при което има свръхпродукция на реактивни форми на кислород и други свободни радикали и/или понижена антиоксидантна защита, се определя като оксидативен стрес. Този дисбаланс се проявява при въздействието на различни ендогенни (възпалителни процеси, заболявания, емоционален стрес и др.) и екзогенни фактори (фактори на околната среда като замърсен въздух, радиация и др.).

Оксидативният стрес нарушава различни критични функции на сперматозоидите и може да повлияе на потенциала им да оплодят успешно яйцеклетката и да създадат ембрион с добро качество.

Какви са причините за мъжкия инфертилитет?

Разнообразни са причините, водещи до мъжки инфертилитет. Някои от тях като варикоцеле, хипогонадизъм, инфекции на пикочните пътища и редица хронични заболявания са добре известни и лесно могат да бъдат диагностицирани. Вредните факторите на околната среда и нездравословния начин на живот се спрягат като едни от основните причини, намаляващи репродуктивните способности на мъжа.

Независимо от напредъка в диагностицирането на мъжкото безплодие през последните години, в около 50% от случаите причините за него се определят като идиопатични или неизяснени. Литературните данни показват, че при 80% от тези случаи е налице оксидативен стрес.

Неясните причини за намалено спермално качество по отношение на сперматозоидната концентрация, подвижност и морфология при клинично здрави мъже с нормален хормонален и генетичен статус се определят като идиопатичен мъжки инфертилитет. В световен мащаб вече се говори за мъжки инфертилитет, който се асоциира с оксидативния стрес.

Необходимостта от ново поколение диагностични инструменти засилва интереса на учените в посока създаване на нов надежден и точен метод за оценка на оксидативения стрес в семенна проба, с което да се подобри диагностиката на мъжкото безплодие и последващата адекватна антиоксидантна терапия. В резултат на всичко това е създаден новият референтен метод MiOXSYS.

От какво се причинява оксидативният стрес?

Оксидативният стрес се изразява в разнообразни клетъчни увреждания. Поради високото съдържание на ненаситени мастни киселини в сперматозоидната мембрана, тя е податлива на окислително увреждане. При окисляването на липидите двойните връзки на ненаситените мастни киселини се атакуват от свободните радикали, при което се образува липиден пероксиден радикал. Той реагира със съседната липидна молекула, предизвиквайки верижна реакция, която може да окисли повече от 50% от плазмената мембрана на сперматозоида. Повишените нива на оксидативен стрес могат да окажат негативен ефект върху качеството на спермалната ДНК.

В допълнение към идиопатичното безплодие, патологии като инфекция на пикочните пътища, хроничен простатит, варикоцеле, усукване на тестисите и крипторхизъм са добре установени причини за семенния оксидативен стрес.

55 млн. мъже в света са засегнати от инфертилитет вследствие от оксидативен стрес

Най-новите литературни данни сочат, че около 55 милиона мъже в света могат да бъдат диагностицирани с MOSI (Male Oxidative Stress Infertility), тоест мъжки инфертилитет, дължащ се на оксидативен стрес. Най-важното е, че правилното диагностициране на мъжкия инфертилитет, дължащ се на оксидативен стрес, е потенциално лечимо състояние, след като пациентът започне адекватна антиоксидантна терапия. След 3-6 месеца отново се проследяват нивата на оксидативния стрес, за да се проследи ефектът от терапията.

Специалистите от МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен напомнят, че системното тютюнопушене, употребата на алкохол или наркотични вещества влошават репродуктивния потенциал на мъжа, като засилват оксидативния стрес в семенната му проба.