Д-р Виолета Рилчева, д.м.

Д-р Виолета Рилчева: Еректилната дисфункция е сигнал за сърдечно-съдови заболявания

 

Много важна част от живота на мъжа е интимността, която може да се превърне в стресово преживяване, ако се появят проблеми с ерекцията. Еректилната дисфункция е най-често срещаният сексуален проблем, за който потърпевшите от силния пол споделят със своя лекар, а засегнатите от нея в световен мащаб са над 30 милиона. Тя се определя като състояние, при което постигането и задържането на ерекция не може да доведе до задоволителен полов акт.

Кои са причините за еректилна дисфункция? Кои са факторите, които увеличават риска от развитието й? Какво лечение се прилага при наличието й и кои терапевтични методи могат да бъдат полезни при това състояние?

На тези и други въпроси дава отговор д-р Виолета Рилчева, д.м., специалист в областта на ендокринологиятя и болестите на обмяната в Медицински център – Клиничен институт за репродуктивна медицина „Света Елисавета“ – Плевен.

******

Според големи епидемиологични проучвания еректилните нарушения, налагащи терапия, засягат около 20% от мъжете в Европа. Този процент обаче е зависим от възрастта, като нараства до над 70% при пациентите над 70 години. В групата на 40-годишните мъже 5% се оплакват от пълна еректилна дисфункция и около 17% от умерено изразена дисфункция. През последните години се откриват нови данни за патогенезата и ролята на ендотелната дисфункция, които поставят еректилна дисфункция в съвсем нов контекст. Тя се свързва с различни други заболявания на сърдечно-съдовата система, които имат отношение към ендотелната дисфункция.

От 20% до 70% от всички пациенти със захарен диабет, хипертония и нарушения на липидния метаболизъм също развиват клинично значими еректилни проблеми в хода на тези заболявания. Разпространението на съпътстващи заболявания при пациенти с изявена еректилна дисфункция е два пъти по-високо в сравнение с други мъже на същата  възраст, като около 65% от всички пациенти с еректилна дисфункция имат поне един  рисков фактор. Показателно е, че при пациентите с еректилна дисфункция тя функционира като ранен индикатор за различни заболявания и често служи като клиничен предиктор за сериозни сърдечно-съдови събития.

Физиологията на ерекцията включва няколко фактора:

 1. Хемодинамични

Изразява се в намаляване съпротивлението поради отпускане на кавернозните мускулни клетки, увеличаване на артериалния приток чрез разширяване на съдовете на пениса и ограничаване на венозния отток, чрез компресия на венознте съдове.

 1. Неврофизиологични

Съществуват три различни вида ерекция: рефлекторна, психогенна и нощна ерекция.

Рефлексогенната ерекция се предизвиква от директно стимулиране на гениталната област и се предава чрез пенисен нерв. Това обяснява съществуването на ерекции в случаите на увреждане на централното възприятие.

Психогенната ерекция възниква, когато има невротрансмитери, особено допамин и азотен оксид, които се освобождават след еротични стимули в сексуални центрове в мозъка. Физиологично кавернозните тела са повече под влиянието на подтискащи ерекцията фактори, отколкото улесняващи ерекцията фактори. Това обяснява защо пенисът остава в свито състояние при покой.

Нощната ерекция е в резултат на денонощните промени в тонуса на парасимпатиковите нерви и е автономна, т.е неосъзната.

Еректилната дисфункция се дължи на наличие на един или комбинация от няколко фактора - психогенни, съдови, неврогенни, хормонални нарушения. Разработването на нови диагностични процедури революционизира по-ранните мнения, че в голямата част от случаите еректилната дисфункция е от психогенен произход, като се предполага, че до 80% от пациентите са страдали от чисто органични проблеми.

Психогенните стимули - сензорни или умствени, може да бъдат много силен стимулатор на ерекцията. От друга страна, реакциите, особено страхът или по-ранните травматични преживявания, могат да влошат еректилната способност значително или да доведат до пълна еректилна дисфункция. При първичните смущения причините често се намират в социалното положение и възпитанието. Вторичните смущения обикновено възникват остро и могат да зависят от конкретни ситуации или партньори.

Те са често придружени от други характерни сексуални смущения. Важно е да се прецени дали разстройството се характеризира главно чрез намаляване на либидото, което е свързано с органичен проблем,  или ерекцията не може да се поддържа поради страх от провал или други психогенни проблеми. Психогенната импотентност обикновено е признак на партньорски проблеми и има относително лоша прогноза.

Съдовата еректилна дисфункция може да се дължи на два механизма - недостатъчен артериален приток в кавернозните артерии или нарушение в блокирането на венозния отток в кавернозните съдове. 50% до 80% от всички случаи на органично причинена еректилна дисфункция се дължат на артериална недостатъчност на пенилните съдове. Повечето пациенти имат един или няколко от добре известните рискови фактора за атеросклероза като тежка злоупотреба с никотин, артериална хипертония, захарен диабет или нарушения на липидния метаболизъм.

Трябва да се имат предвид и предишни травми на перинеума с наранявания на пудендалните съдове или други причини като съдова или радикална тазова хирургия. Симптомите обикновено се развиват с течение на времето и обикновено не зависят от партньора или ситуацията. Клинично пациентите се представят с недостатъчна или изключително кратка ерекция с бърза загуба на първична твърдост, в напреднали случаи с пълна еректилна дисфункция. Много от тези случаи ще бъдат диагностициран като комбинация от намалена артериална перфузия и кавернозна недостатъчност.

При неврогенната еректилна дисфункция съществуват нарушения на нервите, свързани със стимулацията или нейното предаване на различни нива. Сред най-честите причини са различни увреди на гръбначния мозък, заболявания като болестта на Паркинсон, енцефалит, възпалителни или туморни лезии, като клиничната картина е много разнообразна. Уврежданията на периферните нерви обикновено се наблюдават при метаболитни нарушения като захарен диабет и тежка злоупотреба с алкохол. При захарен диабет еректилната дисфункция може да бъде първа проява.

При ендокринната еректилна дисфункция ролята на тестостерона в регулирането на ерекцията все още не е ясно дефинирана. Ниските серумни нива на тестостерон често са свързани с нарушения на либидото и други сексуални проблеми, с намалено производство на сперматозоиди и намаляване на нощните ерекции. Пълна твърда ерекция обаче настъпва и при кърмачета и кастрати. При хипогонадизъм заместителната терапия с тестостерон ще доведе до значително увеличаване на сутрешната ерекция и либидото. Като цяло ендокринните фактори не са съществен етиологичен фактор за еректилната дисфункция, което се отчита при 2%–5% от пациентите.

Голямо разнообразие от различни групи лекарства може играе значителна роля в патогенезата на еректилната дисфункция. В повечето случаи тези лекарства действат върху централната нервна система и хипоталамо-хипофизо-гонадната ос. Антихипертензивните лекарства са от особено значение, предимно групата на некардиоселективните бета-блокери, както и тиазидните диуретици.

Терапия с ангиотензин-2-антагонисти и АСЕ инхибитори не влияе върху ерекцията, а алфа-блокерите и сартаните дори могат да подобрят еректилната функция. Антиаритмични лекарства, клофибрати, антихистамини, антимикотични лекарства и др. могат да влошат еректилната функция, както и психотропни медикамени и антидепресанти.

Диагнозата започва със снемането на медицинска и психосексуална анамнеза, определяне на рисковите фактори, използване на въпросници, например IIEF, физически преглед за деформации на пениса, заболявания на простата, признаци на хипогонадизъм и оценка на сърдечен и неврологичен статус.

Лабораторните изследвания включват актуален глюкозен и липиден статус, измерване на сутрешния общ и свободен тестостерон, секс хормон свързващ глобулин (SHBG) и пролактин. Извършва се доплер ехография на пенилните съдове.

Лечението включва психологическа консултация, хормонална терапия при пациентите с ендокринни нарушения, консервативно лечение (локално и таблетарно), както и хирургично лечение.

Целта на психологическото консултиране и лечение не се ограничава до терапия само на еректилна дисфункция, но също така трябва да се опита да подобри комуникацията между партньорите. През последните години класическите терапии са до голяма степен заменени от сексуални терапевтични методи. Преодоляване на страха от провал е един от най-важните аспекти на сексуалната терапия, като за постигането на тази цел двойката се съветва да спазва въздържание от полов акт за ограничен период от време, което ще помогне за намаляване страха от провал. Една от основните цели на терапията е да създаде атмосфера без напрежение и страх и за насърчаване и развитие на сексуални практики без осъществяване на полов акт. В повечето случаи това ще доведе до значително подобряване на комуникативните способности и на партньорските отношения.

Резултатите от сексуалната терапия са много добри и достигат успех в приблизително 90% от случаите, когато тя е с достатъчна продължителност. Проблеми за осъществяването на адекватна психологическа консултация е дългият период от време, който е необходим, както и недостатъчният брой адекватно обучени сексуални терапевти.

Хормоналната терапия се налага в случаите на налични хормонални отклонения. Тежък андрогенен дефицитът е налице, когато стойностите на тестостерон са под 12 nmol/l поне в две отделни измервания. Нивото на тестостерон винаги трябва да се определя рано сутрин, особено при по-млади мъже, поради наличието на денонощен ритъм с индивидуални вариации до 30% . Когато серумният тестостерон е нормален, не се налага заместителна терапия.

При повишени нива на пролактин трябва да се изключат леките повишени серумни нива, предизвикани от стрес, чрез повтарящи се измервания. В случаите с аденом на хипофизата се започва лечение с допаминов антагонист.

Орална терапия

В последните години настъпиха революционни промени в терапия на еректилната дисфункция с появата на първия перорален инхибитор на фосфодиестеразата през 1998 г. – Силденафил.

Междувременно инхибиторите на фосфодиестеразата се утвърдиха като надеждни и безопасни лекарства, чиито приложения все повече надхвърлят лечението на еректилна дисфункция и междувременно са лицензирани за лечение на белодробна хипертония. Възприе се схващането, че еректилната дисфункция е маркер или най-малкото придружаващ симптом на сериозно сърдечно-съдово заболяване, често предхождащо тежки сърдечно-съдови събития с около 2–3 години.

Инхибиторите на фосфодиестеразата сега се препоръчват като терапия от първа линия в настоящите препоръки на Американската урологична асоциация от 2018 г. Механизмът на действие на тази група вещества се основава на биохимично причинено отпускане на гладкомускулните клетки с участието на предизвикващ ерекция нервен импулс, което води до освобождаване на азотен оксид в кавернозната тъкан.

По този начин ефективността на PDE-5 инхибиторите зависи както от непокътната периферна нервна система, така и от сексуалната стимулация и наличие на адекватно количество азотен оксид.

Хирургичното лечение включва венозна хирургия, реваскуларизационна хирургия и поставяне на протези. Всички тези манипулации се осъществяват в специалзирани урологични клиники.

В Медицински център – Клиничен институт за репродуктивна медицина „Света Елисавета“ – Плевен се предлага хормонална диагностика, ехографско доплер изследване, назначаване на заместителна терапия с тестостерон и лечение на други хормонални нарушения, както и психологическа консултация. Екипът работи в тясно сътрудничество с уролози от Клиника „Уромед“ - Плевен.

*******

Биография на д-р Виолета Рилчева, д.м., ендокринология и болести на обмяната:

1998 г. Завършва висше образование по специалността „Медицина“ в Медицински университет – Плевен.
2004 г. – Придобита специалност Вътрешни болести
2009 г. – Следдипломна квалификация по Aндрология в Медицински университет – София.
2009 г., май – курс на тема: „Спермална ДНК: структура, увреждане и протекция – от фундаменталната наука към клиничното приложение” в Каролинска институт, Стокхолм, Швеция.
2009 г., септември – разширен курс на тема: „Определяне морфологията на сперматозоидите по стриктните критерии на Кruger Tygerberg,s“ с успешен положен изпит по темата – Каролинска университетска болница, Стокхолм. Организатори – ESHRE и NAFA.
2009 г., октомври – курс на тема: „Репродуктивна андрология – връзка между лабораторията и клиничната практика“ Солун, Гърция. Организатор – ESHRE.
2010 г. ESHRE workshop on Sperm & testicular tissue banking, Granada, Spain
2011 г. Laboratory Training in IVF laboratory, Institut Marquès – Barcelona, Spain,
2012 г. “Beyond IUI, IVF and ICSI – New developments in selection and use of sperm for ART”, Istanbul, Turkey,
2012 г. Методология на научно-изследователскaта работа. Приложение на епидемиологията и биостатистиката в медицинското научно изследване”, МУ-Плевен.
2013 г. “Is male fertility decreasing? The latest news suggest not…” London-UK

15-th course on Andrology, Fondacio Puigvert, Barcelona, Spain
Докторант към сектор “Клинична имунология и алергология” към Медицински университет – Плевен с дисертационен труд на тема „Проучване върху прогностичната стойност на ДНК-фрагментационния индекс на сперматозоидите по отношение изхода на процедурите по асистирана репродукция и бременността.”

2015 г. – Придобива образователна и научна степен „доктор“ по научната специалност „Имунология“. Темата на дисертационния труд е „Проучване влиянието на ДНК-фрагментационния индекс на сперматозоидите върху изхода на процедурите по асистирана репродукция“.

2017 г. – Придобива специалност "Ендокринология и болести на обмяната".

Член на Европейското дружество по човешка репродукция и ембриология, има публикации в наши и чужди научни издания.

Медицински център - Клиничен институт за репродуктивна медицина "Света Елисавета" - Пловдив Габриела ДелчеваРоберт Узунов (вляво) и Димитър Цанев.Димитър ЦаневРоберт Узунов

Пациенти от цяла Южна България избират Андрологичната лаборатория на Медицински център „Св. Елисавета“ – Пловдив  

Андрологичната лаборатория на Медицински център - Клиничен институт за репродуктивна медицина „Св. Елисавета“ - Пловдив привлича много пациенти от цяла Южна България с комплексната оценка на мъжкия фактор, която предлага. Тук всички изследвания, манипулации и алгоритми на работа съответстват на световните стандарти. Препоръчително е лекар андролог първо да прегледа мъжа, като му направи ехография. След това се снема анамнезата и се назначават изследвания, които се извършват в Андрологичната лаборатория.

Екипът от младите биолози Габриела Делчева, Димитър Цанев и Роберт Узунов работи много всеотдайно, отговорно и на високо професионално ниво. Те са в постоянна комуникация с колегите си от същото звено на Медицински център - Клиничен институт за репродуктивна медицина „Св. Елисавета“ в Плевен, с които работят в пълен синхрон и партньорство, тъй като са едно цяло.

Имаме пациенти от Пловдив, София, Пазарджик, Хасково, Стара Загора, Бургас и други градове. Хората виждат в нас много коректни специалисти, с прекрасно отношение към тях и ни се доверяват. Има толкова много репродуктивни центрове, но явно не е случайно, че избират нашия. Повечето пациенти ни разказват за дългия и нерадостен път, по който са преминали. Правим специфичните изследвания, които не са правени преди това на други места, и пъзелът се нарежда. При тези пациенти се наблюдава успех през следващите месеци или година, или при следващата процедура ин витро“, споделя Габриела Делчева.

В Медицинския център в Пловдив се извършва всичко до самата процедура: изследвания, манипулации, които са необходими, стимулация, консултации от всички специалисти, а ин витрото се извършва при колегите им в Плевен. Когато постигнат положителни реултати, удовлетворението е огромно, както и това на пациентите. Делчева подчертава, че Андрологичната лаборатория към момента е абсолютно актуална. Постоянно се следи за новостите в световен мащаб и ако има нови тестове, които биха били полезни, веднага се внедряват.

[caption id="attachment_5742" align="alignleft" width="300"]Габриела Делчева Габриела Делчева[/caption]

„Когато започнах работа тук през 2016 г., пакетът от мъжки изследвания беше по-оскъден, отколкото е в момента. С годините започнаха да се правят и допълнителни изследвания. С технологичното оборудване не се прави компромис. Другото много важно е, че всеки пациент има достъп до електронно досие и до всички резултати от неговите изследвания. В момента, в който прекрачи прага при нас, на регистратурата му се прави такова електронно досие, в което се вписват всички консултации, изследвания, резултати – всичко, което е правено в кабинетите на Медицински център КИРМ „Света Елиавета“ в Плевен, Пловдив или Бургас. Дори рецепти и препоръки са в това досие. Пациентът може след години да  го отвори и да намери необходимата информация – всичко се съхранява.“, пояснява Делчева.

Тя добавя, че лабораторните изследвания, които предлага Андрологичната лабораторията, са многобройни. Между тях са основна и разширена спермограма, SDI тест, тест за виталност, антиспермални антитела в еякулат, HBA тест за зрялост на сперматозоидите и др. Тук се извършват и специфични изследвания, като неутралната алфаглюкозидаза.

„И в Европа, и в САЩ този ензим се изследва. В България това изследване се смята за излишно, явно, но нашият опит показва, че не е, и в определени случаи е хубаво да се направи. Ние сме единствените, които го изследват. Понякога една хламидиална инфекция може да запуши надсеменника и да се окаже, че можем да открием сперматозоиди в тестиса, след което да направим една успешна ин витро процедура. При пациенти, които имат азооспермия, криптозооспермия, тежка олигозооспермия също се изследва, за да се уточни произходът на проблема“, уточнява Димитър Цанев, който от 5 години работи в Центъра.

[caption id="attachment_5743" align="alignleft" width="300"]Роберт Узунов (вляво) и Димитър Цанев. Роберт Узунов (вляво) и Димитър Цанев.[/caption]

В лабораторията се предлага и пълен пакет микробиологични изследвания. Сред извършваните манипулации са замразяване на сперматозоиди и инсеминации, както и обработка на материал, за да се проследи дали след това ще се подобрят показателите.

„Изследванията са специфични, защото са с андрологична насоченост. Много важно е, че ние сме сертифицирана лаборатория и работим по критериите и стандартите на Световната здравна организация (СЗО). Не всички лаборатории работят по тези критерии, а за пациентите е изключително важно.

Ние даваме пълна гаранция за нашите резултати, които са признати навсякъде по света. Това е много важно да се знае, за да може пациентите да направят своя информиран избор. Освен ежегодния вътрешен качествен контрол на работата в Андрологичната ни лаборатория, успешно проведохме и външен контрол на качеството от UK NEQAS (National External Quality Assessment Service)“, информира още Габриела Делчева. В практиката си биолозите често виждат спермограми, които са направени в центрове, които не са за репродуктивна медицина.

Биологът Димитър Цанев допълва друго важно преимущество на Андрологичната лаборатория: броенето на сперматозоидите се случва ръчно. „Работим ръчно, не използваме компютърно асистиран спермален анализ (CASA) и за мен това е плюс. Често се твърди, че CASA-та не прави грешки – да, така е. С помощта на компютър и камера към микроскопа информацията се заснема и се изпраща на компютъра. Той изчислява движенията на сперзатозоидите, на базата на това също се смятат моментни скорости и различни параметри. Може да се наблюдава и морфология. Но наименованието не случайно е „компютърно асистиран спермален анализ“, т.е. компютърът асистира човека, не го заменя. При нас е така – всичко трябва да се изброи на ръка. Времеемко и трудоемко е, но анализът е доста по-точен, а това е ценно. Случвало се е да броим и 10 пъти, защото искаме да сме сигурни в това, което ще дадем като краен резултат.“, коментира той.

„Брои се ръчно, защото има и проби, които са по-специфични - клетките не се разпределят равномерно и трябва повече наблюдение на различни полета, за да може да се даде адекватен резултат. След това се изчислява по формули дали резултатите са допустими“, пояснява още Габриела Делчева.

При ръчното броене биолозите се натъкват често пъти и на други находки. Понякога виждат бактерии или други клетки и насочват веднага пациента към допълнителни изследвания – например микробиологични. Също така в самото заключение на спермограмата си позволяват да насочат вниманието на лекаря, защото много от пациентите идват или самоназначили си изследването, или изпратени от друго място. „Стараем се да предадем на лекарите максималната информация, която виждаме, за да изготвят те най-необходимата и ползотворна терапия за пациентите“, споделя Димитър Цанев.

[caption id="attachment_5744" align="alignleft" width="300"]Димитър Цанев Димитър Цанев[/caption]

Роберт Узунов допълва, че в Медицински център КИРМ „Св. Елисавета“ мъжът и жената се възприемат винаги като една имуногенетична двойка. Двамата партньори може да са имали деца от предишни партньори, но заедно да не могат да създадат потомство. „Има много причини и показатели, които могат да са увредени или да липсват. Ние сме сред първите репродуктивни центрове в България, които приложиха имуногенетичния подход. Прави се генотипизиране на KIR и HLA клас I KIR лиганди – това са лиганди, които експресира мъжът, и KIR рецептори, които експресира жената. Действието между тях самите, казано на популярен език, е като „ключ-ключалка“, т.е. създадени са един за друг. Несъответствието би могло да е основна причина за имунологично безплодие при дадена двойка. При този имуногенетичен подход доц. д-р Емилияна Конова, д.м., която е клиничен имунолог, играе най-важната роля в последващия етап на овладяване последиците от такъв вид несъответствие в организма на жената по време на имплантционния период и протичането на една нормална бременност“, споделя Роберт Узунов. Той добавя, че тук по-интересното е, че нито женският, нито мъжкият фактор са застъпени. При двамата партньори всичко е нормално като изследвания, няма индикации, че се случва каквото и да е, но де факто има един проблем, който е скрит - в гените.

„В Медицински център КИРМ „Св. Елисавета“ правим това изследване, имаме много наблюдения и заключения по тази тема. Центърът е изключително активно ангажиран с иновации в сферата на Репродуктивната медицина. С колегите в Плевен сме едно цяло. Ако забележим нещо допълнително при изследванията, правим запитване до тях дали са имали такъв случай, тъй като те са с по-голям опит от нас. В резултатите добавяме тази забележка, която да насочи вниманието на лекаря, и това понякога може да се окаже много ценно“, коментира още той.

[caption id="attachment_5746" align="alignleft" width="300"]Роберт Узунов Роберт Узунов[/caption]

И тримата биолози в Андрологичната лаборатория на Медицински център КИРМ „Св. Елисавета“ – Пловдив, работят всеотдайно и в екип. Във всеки един момент знаят докъде е стигнал другият и какво следва да се направи. Постоянно надграждат знанията и уменията, които притежават, и се интересуват от всички новости в сферата им на професионална реализация. „Необходимо е изключително търпение, за да може да си адекватен към пациентите. Ние работим с пациенти, които са доста уязвими, и трябва да намерим подхода към тях, за да им покажем, че искаме да сме им полезни“, споделя Габриела Делчева.

Нездравословният начин на живот при мъжете веднага се вижда под микроскоп. Негативно се отразяват алкохолът, тютюнопушенето, злоупотребата с медикаменти, лошото хранене и др. – всичко това води до променя на показателите  на сперматогенезата. Биолозите смятат, че дори няма нужда да се коментират пагубните въздействия на наркотиците върху мъжкото здраве. „Марихуаната, например, намалява два показателя - подвижност и морфология“, споделя Димитър Цанев.

Той добавя, че повечето български мъже нямат нужната култура да си правят спермограма профилактично, а стигат до лабораторията, чак когато имат репродуктивен проблем. При не малко от тях в по-късна възраст се установяват проблеми, възникнали още в детска възраст. Общото мнение е, че щом мъжът има еякулат, значи има и сперматозоиди, но не винаги е така. Състояния като криптозооспермии или азооспермии понякога се получават при травма, дори лека. Може да са в резултат на инфекции. Така че е хубаво един мъж да си обръща внимание. Добре е всеки младеж на 18-19 години да си направи спермограма, за да види какво е моментното му състояние. И ако след 10 години резултатите са влошени, ще можем да направим съпоставка и да знаем какво и къде да търсим“, добавя Димитър Цанев.

Ежедневието на тримата биолози Габриела Делчева, Димитър Цанев и Роберт Узунов е изпълнено с предизвикателства, но и с огромно удовлетворение от възможността да са полезни на хората. „Имаме чудесна работна и научна среда. Една изключително мислеща обстановка, в която всички се подкрепяме и си взаимодействаме по най-добрия начин, за да сме максимално полезни на пациентите. А когато постигаме успехи, удовлетворението и щастието са неописуеми“, признават те.

******

Габриела Делчева

2014 г. – Завършва висше образование – бакалавърска степен в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, специалност „Биоинформатика“.

2015 г. – Завършва висше образование – магистърска степен в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, специалност „Репродуктивна биология“.

От месец април 2016 г. е част от екипа на МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ - Плевен.

Участия

 • в IX Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие, 06-07 ноември 2015 г.;
 • в XVIII Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, 09-12 март 2017 г.;
 • в Плевенски дни на репродуктивната медицина, 28-30 април 2017 г.;
 • в ХI Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие, 20-21 октомври 2017 г.;
 • в XXII Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие, 03-06 юни 2021 г.

 

Публикации

Нормозооспермия – основни понятия, клинично значение и бъдеще. Рилчева В., Павлова Г., Цанев Д., Конова Е. Седма работна среща „Репродуктивна медицина 2017 – противоречия и консенсус“ 28-30 април 2017 г.

 1. Low levels of neutral alpha-glucosidase in men with infections caused by Chlamydia Trachomatis. D. Tsanev , S. Petrov, N. Ayvazova, D. Martinov, A. Dikova, G. Pavlova, E. Konova 11-13 октомври 2018 г.

 

Димитър Цанев

2012 г. – Бакалавър в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ , специалност „Компютърна химия“ с квалификация „Химик - компютърна химия.“

2018 г. – Магистър в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалност „Медицинска биология“ с квалификация „Медицински биолог“.

Участия

 • в Плевенски дни на репродуктивната медицина, 28-30 април 2017 г.;
 • в 10th Congress of the European Academy of Andrology (EAA), 11-13 October 2018.

Публикации

Нормозооспермия – основни понятия, клинично значение и бъдеще. Рилчева В., Павлова Г., Цанев Д., Конова Е. Седма работна среща „Репродуктивна медицина 2017 – противоречия и консенсус“ 28-30 април 2017 г.

Low levels of neutral alpha-glucosidase in men with infections caused by Chlamydia Trachomatis. D. Tsanev , S. Petrov, N. Ayvazova, D. Martinov, A. Dikova, G. Pavlova, E. Konova 11-13 октомври 2018 г.

Imipramine treatment of retrograde ejaculation – case report. S. Petrov, D. Tsanev, D. Martinov, N. Ayvazova, E. Konova 11-13 октомври 2018 г.

 

Роберт Узунов

2017 г – Биолог в Институт по микробиология към Българската академия на науките - гр. Пловдив.

2018 г – Придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по Молекулярна биология - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

2019 г – Придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“ по Репродуктивна биология - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, професионална квалификация „Биолог – ембриолог“.

2019 г – Биолог в IVF Clinic New Life - гр. Пловдив.

2020 г – Участие в ХХI Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие, 05 – 08 март 2020г. Хотел „Рила“, к.к Боровец.

От 2020 г. – част от екипа на МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Пловдив.

mc_kirm1 - фургон mc_kirm - фургон

От 15 ноември МЦ КИРМ – Плевен ще издава зелен сертификат след изследване на антитела срещу COVID 19

От  15 ноември 2021 г. (понеделник)  Медицински център - Клиничен институт за репродуктивна медицина “Света Елисавета” - Плевен започва количествено изследване на антитела срещу COVID 19, даващо резултати в единици BAU/ml, в изпълнение на заповедта на Министерството на здравеопазването от 9 ноемри 2021 г. Цената на теста е 25 лв, като се заплащат допълнително и 4 лв за работа с биологичен материал.

Зелен сертификат се издава при наличие на антитела над 150 BAU единици. Документът ще важи 90 дни само за България и няма да служи за пътувания в чужбина.

В същото време продължава издаването на зелени сертификати след направен антигенен тест, който важи в страната и за излизане в чужбина до 48 часа.

Работното време на специализирания пункт до клиниката е от понеделник до петък - от 8 до 17 ч., и в събота - от 8 до 12 ч.

За повече информация: тел.064/804790

MC_KIRM1

Не е необходим зелен сертификат при посещение в Медицински център „Света Елисавета“

Не е необходим т. нар. зелен сертификат при посещение в Медицински център – Клиничен институт за репродуктивна медицина „Света Елисавета“ – Плевен, както и във филиала на лечебното заведение в Пловдив и консултативните му кабинети в Бургас.

За пациентите и техните придружители продължават да са актуални познатите и прилагани от месеци противоепидемични мерки за безопасност срещу SARS Cov-2 (COVID-19): използване на маска и калцуни, дезинфекция на ръцете и мерене на температурата на посетителите на входа.

Д-р Иво Стефанов

Д-р Иво Стефанов: В Медицински център „Света Елисавета“ работим с най-съвременните анестетици и с висок клас апаратура

Д-р Иво Стефанов е специалист по анестезиология и интензивни грижи в Медицински център – Клиничен институт за репродуктивна медицина „Света Елисавета“ – Плевен, от самото му създаване. Уважаван е и от колегите, и от пациентите си, заради своя професионализъм и любовта, с която върши работата си. Всеотдаен, усмихнат и точен, д-р Стефанов успява да спечели доверието на пациентите, да ги успокои и да им осигури приятен сън, от който да се събудят радостни и удовлетворени, че необходимите и важни манипулации са извършени перфектно.  

Д-р Стефанов е завършил медицина във Висшия медицински институт в Плевен през 1993 г., а през 2002 г. придобива специалност „Анестезиология и интензивно лечение“. От 1994 г. работи като лекар ординатор в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение в УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен,.  

От 2003 до 2005 г. провежда следдипломна квалификация към Фондацията за европейско обучение в анестезиологията (F.E.E.A). Към настоящия момент е началник на Второ отделение по анестезиология и интензивно лечение в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ в Плевен.

През 2014 г. е удостоен с награда за хуманизъм от Международния фестивал на червенокръстките и здравни филми. Отличието има за цел да отдаде заслужено признание на лекари, показали хуманно отношение към пациентите.

 

Д-р Стефанов, как се ориентирахте към анестезиологията?

Тази специалност по мое време се изучаваше по-малко – сега вече има отделен изпит по нея, но преди не беше така. Когато завършвах през 1993 година, времената бяха много несигурни. Така се случи, че си намерих работа с тази специалност. И когато започнах да я работя, много ми хареса и реших, че това е моят път. Не спирам да се развивам – това за всеки лекар е задължително. Посещавам научни конференции, конгреси и други форуми, следя всички новости, които се появяват в нашата сфера – по отношение на апаратура и на анестетици.

От колко години сте част от екипа на Медицински център – Клиничен институт за репродуктивна медицина „Света Елисавета“ – Плевен?

Аз и д-р Дорина Методиева работим в Центъра от самото му създаване. Тогава тепърва се учехме в много отношения, особено гинеколозите. Изискваше се известен период на адаптация, но постепенно започна да се натрупва опит и нещата потръгнаха много добре.

Каква е спецификата на работата Ви там?

Спецификата на работата тук за нас, анестезиолозите, е да даваме едни краткотрайни анестезии, докато тече пункцията за вземане на фуликули при жената. Изисква се при тази процедура жената да е напълно спокойна и се прави тотална интравенозна анестезия (TIVA). След като се събуди пациентката, я съпровождаме до леглото и я наблюдаваме от 2 до 3 часа, като се изследва контролно хемоглобинът й. Пациентите се наблюдават, за да може да се реагира навреме, ако се наложи, и в екип работят анестезиолог и анестезиологична сестра – при нас медицинските сестри са Галя Илиева и Гюкчен Юсеинова. Те подготвят пациентката, както за анестезията, така и в последствие я наблюдават и ме инфромират постоянно за състоянието й. След приключване на наблюдението акушер-гинеколозите и акушерките дават своите напътствия на пациентите и ги освобождават.

Какво още е важно да знаят пациентките преди анестезията?

Преди самата анестезия правим консултация с пациентите, за да сме наясно дали имат някакви заболявания. И в замисимост от това ги насочваме какво да предприемат преди поставянето на анестезията и извършване на пункцията. Ако е необходимо, ги изпращаме на алерголог, кардиолог или друг специалист.

Какъв друг ангажимент имате като анестезиолог в Медицински център КИРМ „Света Елисавета“?

Когато доц. д-р Емилияна Конова, д.м., назначи вливания с различни имунопрепарати, аз и сестрата задължително наблюдаваме процеса, за да реагираме на момента, ако има някакви усложнения. След приключване на вливанията, информираме пациентките какво е необходимо да направят – да пият вода, да не употребяват алкохол и т.н. Част от жените идват при нас, за да лекуват някакво автоимунно или друго заболяване, а не са само с репродуктивни проблеми.

Ролята на анестезиолога е много важна във всеки медицински екип, макар че той винаги остава сякаш малко в сянка. Защо се получава така?

Да, така е – анестезиологът е малко в сянка. Първият преглед на всички пациенти е от хирург – дали акушеро-гинеколог, или уролог. С нас контактът идва, когато пациентът влиза в лечебното заведение за оперативно лечение и единствено ни вижда на анестезиологичната консултация. Ние се появяваме на финала, след което пациентите заспиват, а като се събудят, често не ни помнят, защото анестезията има и такъв ефект понякога. Но винаги си спомнят хирурга, акушер-гинеколога, уролога.

Но без Вас дейността на останалите специалисти не може да се състои.

Да, наистина е така. Освен това, ако трябва да говоря за другата, тежката хирургия, тези пациенти остават в интензивните отделения, в които ние, анестезиолозите, също даваме дежурства и сме главните действащи лица, които движат нещата с тежко болните. Когато се стабилизарат, ги привеждаме в хирургиите, но когато са много зле, те остават при нас. Има най-различни заболявания с най-различни усложения, които изискват наблюдение и интензивни грижи.

Като част от медицинския екип на Медицински център КИРМ „Света Елисавета“ – Плевен, Вие изживявате солидарно с пациентите всеки успех, или пък неуспех?

Абсолютно! След като ние свършим нашата работа, пациентите отиват при акушер-гинеколога и акушерката, които са в течение на всичко случващо се. За нас е огромна радост да разберем впоследствие, че има постигната бременност, която е завършила с раждането на здраво дете. На 1 юни – Международния ден на детето, доц. д-р Емилияна Конова, д.м., управител на Центъра, прави празник за нашите деца и радостта е огромна, когато човек ги види, събрани на едно място. Даваме си сметка постоянно, че ако не е Медицински център КИРМ „Света Елисавета“, всички тези прекрасни деца не биха били сред нас. Удовлетворението от прекрасно свършената работа е неописуемо! Датата 1 юни за мен е невероятен празник!

За прекрасните резултати на Центъра много важна е екипната работа, нали?

При нас е много важно да има екип. И е много важно при ин витро процедурата да се спазва точно времето. Като се назначи пункция в 9 часа, това трябва да се спази. И ние винаги се стараем да сме точни, защото фоликулите може да се спукат и с това се опорочава всичко.

Много хора се притесняват от упойките. Смятат, че те имат неприятни странични ефекти, или че може да им се случи нещо непредвидено. Как успявате да ги успокоите и да спечелите доверието им?

Наистина, много хора се страхуват от упойките, но трябва да знаят, че като всяко нещо, и анестезиологията се развива. Появяват се по-нови анестетици, които са с много по-малки странични действия. Но ние сме запознати много добре с действията на анестетиците, знаем какви усложнения могат да настъпят, при какви пациенти и затова са предварителните консултации - за да се подготвим по най-добрия начин. При нас се използват най-добрите съвременни анестетици, които наподобяват естествения сън при човек, а след изтичане на тяхното действие, пациентите се будят много бързо.

Доверието между анестезиолога и пациента е много важно да се създаде, но има пациенти, които, колкото и да ги успокояваш, остават тревожни. Затова понякога се налага да използваме медикаменти за отпускане на нервната система – нарича се премедикация. При една част от хората притеснението въпреки всичко остава, но щом ги приспим, сънят им е приятен и се събуждат весели и доволни – нямат дискомфорт, нито някакви други негативни усещания.

Ние не правим никакви компромиси, работим по утвърдените световни стандарти и резултатите ни го доказват. Апаратурата ни е много висок клас, а това също е важно. Имаме изградена система с кислород, подаван централно. Условията ни за работа са прекрасни и е удоволствие да си част от този екип. Обстановката е модерна, оборудването е на изключително ниво, екипът е позитивен и си взаимодейства много добре, а това винаги се усеща от пациентите, които са спокойни във всяко едно отношение.

kracheta_bebe

54 са одобрените заявления за подпомагане на лица с репродуктивни проблеми в Община Плевен от началото на 2021 г

Общо 54 заявления е одобрила от началото на 2021 година Комисията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Плевен, информират от местния парламент. Заявленията са разгледани в рамките на проведените до момента 7 заседания на Комисията, показва справка с протоколите - през месец януари има 7 одобрени заявления, месец февруари - 10, месец март - 12, месец април - 13, месец май - 5, месец юни - 4, месец юли – 3.

Всички постъпили заявления се разглеждат от Комисията, утвърдена с решение на Общинския съвет в Плевен. За настоящия мандат нейният състав включва 7 общински съветници - членове на ПК по „Здравеопазване и социална политика" (доц. д-р Евгения Бързашка, д-р Йордан Георгиев, Венцислав Крамолински, Димитър Карамфилов, Васил Петков, Георги Славов и Юлиян Йовков), трима представители на общинската администрация (д-р Елза Пачева - началник отдел „Здравеопазване и социални дейности", Евгени Генов - директор дирекция „ФСД", Драгомир Стойчев – юрист) и акушер-гинеколог. Председател на комисията е доц. д-р Евгения Бързашка.

Средствата за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми в общината се планират ежегодно с общинския бюджет. Подпомагането е по правила, приети отново от Общинския съвет, като средствата за календарната 2021 г. са в размер до 500 лв на заявител и се предоставят за извършване на необходимите изследвания, предшестващи инвитро процедурите.

Кой може да се възползва от тази еднократна помощ:

Семейни двойки, живеещи на семейни начала, самотни жени – български граждани с постоянен и настоящ адрес на територията на община Плевен за период не по-малко от една година преди датата на кандидатстване, при които няма родствена връзка по права линия и до четвърта степен по съребрена линия, не са поставени под запрещение и са с доказан репродуктивен проблем.

Какви документи са необходими:

 • Декларация за липса на родствена връзка до четвърта степен по съребрена линия (по образец).
 • Медицинско становище (удостоверение, етапна епикриза) за наличие на репродуктивен проблем (Издава се от лечебното заведение, в което ще бъдат извършени необходимите изследвания и/или манипулации.)

Заявителите подават съответните документи в Центъра за административно обслужване на граждани в Плевен (площад „Възраждане“ 4). Въз основа на последващо решение от Комисията, кметът на Община Плевен издава удостоверение за финансово подпомагане на заявителя - в 7-дневен срок от получаването на протокола от заседанието. Подпомаганият от своя срана представя издаденото удостоверение в посоченото лечебно заведение.

Правото на финансово подпомагане се погасява, ако след изтичане на едномесечния срок от издаване на удостоверението то не е потърсено. Заявителят може да кандидатства отново за финансиране по реда на приетите правила.

Справка за одобрени заявления по години:

2017 г. - 49 одобрени заявления;

2018 г. - 61 одобрени заявления;

2019 г. - 61 одобрени заявления;

2020 г. - 72 одобрени заявления

2020 е първата година от настоящия мандат на Общинския съвет. Комисията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми започна прием на заявления в края на месец март 2020 г. - веднага след определяне на състава й с решение на Общинския съвет.

Покривът на Медицинския университет в Плевен след пожара, снимка: Районна прокуратура - Плевен.

МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ се включи в дарителската кампания за възстановяване на Медицинския университет след пожара

Медицински център – Клиничен институт за репродуктивна медицина „Света Елисавета“ – Плевен, с управител доц. д-р Емилияна Конова, д.м., се включи в дарителската кампания за възстановяване на Медицинския университет след пожара, който избухна на покрива на висшето училище на 29 септември 2021 г. Пламъците обхванаха Ректората на плевенската Алма матер, дала на града, България и света стотици достойни лекари и учени. Нанесени са материални щети на библиотеката, без да е пострадал библиотечният фонд. Засегнати са катедрите по анатомия и по рехабилитация и ерготерапия, както и зала "Авицена" и Вивариума.

Тъжната новина разтърси стотици бивши и настоящи възпитаници на Медицинския университет в Плевен, както и лекари и приятели на учебното заведение, а ректорът проф. д-р Добромир Димитров, д.м., сравни чувството на тъга и загуба единствено с трагедията от 2019 г. в Париж, Франция, когато пламъци обхванаха покрива на Катедралата "Света Богородица".

На този мрачен фон, мощна вълна от подкрепа и съпричастност върна бързо надеждата, че с общи усилия ще бъдат преодолени негативините последици от инцидента.

Лекарите и медицинските специалисти на Медицински център – Клиничен институт за репродуктивна медицина „Света Елисавета“ – Плевен, в голямата си част са възпитаници на плевенския Медицински университет, който заема специално място в изграждането им като професионалисти. Доц. д-р Емилияна Конова, д.м., управител на Центъра, е и дългогодишен преподавател във висшето училище, както и доц. д-р Петър Иванов, д.м., д-р Светла Блажева, д-р Светлана Пачкова, а от тази учебна година – и д-р Добринка Гинчева, д.м., пое по този път.

Моралният дълг изисква да подадем ръка в този труден момент на нашата Алма матер! Нека сме съпричастни и подкрепящи, за да бъдат преодолени бързо щетите от пожара, образователният процес да се върне в обичайния си ритъм и да съхраним за поколенията величествената сграда на емблематичния за Плевен Медицински университет!

 

Дарителска сметка:

BG98 UBBS 8888 3118 3072 00

КОД НА БАНКАТА: UBBS BGSF

при ОББ АД КЛОН ПЛЕВЕН

Медицински университет – Плевен

MC_KIRM1

Медицински център „Света Елисавета“ подобрява комуникацията с пациентите чрез допълнителни телефонни линии

Медицински център - Клиничен институт за репродуктивна медицина „Света Елисавета“ подобрява комуникацията с пациентите чрез допълнителни телефонни линии. Новите мобилни номера са на разположение за спешни или по-особени случаи, както и при необходимост от по-продължителен диалог, какъвто със служителите на регистратурата не винаги може да се реализира, заради тяхната натовареност. Новоразкритите линии ще са активни в работното време на Медиинския център, което е от 08:00 до 18:00 часа - от понеделник до петък.

Необходимото обстойно внимание в Плевен можете да получите на мобилните номера 0876759881 - Лариса Стефанова; 0878763887 и 0882433121 - Габриела Симеонова. Желаещите да ни посетят в Пловдив имат възможност да се запишат на GSM 0885 299 965 - Даниела Гонкова, а ако предпочитате локацията ни в Бургас, номерът за връзка е 0885 299 967 – Гергана Илиева.

Паралелно с новите телефонни линии, продължават да функционират и добре познатите ви номера на регистратурите: за Плевен - 064/ 804 790; за Пловдив - 032/28 00 54 и 0882 386 426; и за Бургас - 064/ 804 790. В случай, че предпочитате комуникацията чрез електронната ни поща, тя също е на разположение: info@ivfpleven.com.

Освен това можете да ни изпратите съобщение чрез Messenger – страницата ни във Фейсбук е на адрес: https://www.facebook.com/MckirmSvetaElisavetaPleven

Обратната връзка с вас, нашите пациенти, е изключително важна за нас, затова откликваме с радост на всяка ваша потребност!

От ляво надясно: Красимира Маринова, Миглена Русанова и Милена Горанова milena_goranova1miglena_rusanova1krasimira_marinova1goranova_marinova_rusanova

Запознайте се с нашите „бели ангели“: акушерките Милена Горанова, Миглена Русанова и Красимира Маринова

Те са нашите „бели ангели“! Те обичат да обичат – така са устроени, а и животът им е преподал този важен урок многократно. Те винаги се отзовават на всяка потребност на пациентите, за да дадат напътствия, да успокоят, да вдъхнат вяра и надежда, да стоплят душата с добра дума и искрена загриженост. Тяхната професия е една от първите и е съизмерима със свещенодействието на посветените, защото тя пази магията на живота. Съзнават огромната отговорност на своето призвание и я носят със силата и достойнството на избраните – те нямат работно време, а настроението им винаги е прекрасно, за да преливат от него на нуждаещите се. Защото са убедени, че вътрешният мир, доверието и приятелството са задължителните условия, без които чудото на зараждането на новия живот не може да се сбъдне. Затова и се грижат неуморно за своите души, обичат себе си по най-добрия и здрав начин и са всеотдайни приятелки.

Споделят обща любов към природата на България – пленени са завинаги от красотата на Пирин и Родопите, обожават пътуванията, хубавите книги, красивата музика – класика, джаз, рок. Предизвикват себе си и скачат с бънджи, гмуркат се, летят, изкачват върхове, потъват в пещери, пътуват стотици километри, за да се забавляват на рок концерт на любим изпълнител – така държат сетивата си максимално възприемчиви, чисти, отворени и свежи. И плачат – винаги, когато видят положителния тест за бременност на пациент, или поемат новороденото в ръце. Плачат и когато се срещнат с неуспеха. Защото професията им носи цялата палитра от човешки емоции, а техните души са цветни и съпричастни. И знаят, че сълзите им са солта на Живота – те извират от дълбините им и говорят на езика на сърцето.

Запознайте се с нашите „бели ангели“: старшата акушерка Милена Горанова и акушерките  Миглена Русанова и Красимира Маринова.

milena_goranova1

Милена Горанова

Милена Горанова от дете мечтае да стане лекар, но не кандидаства медицина, защото „химията не е нейна стихия”. Преди да избере професионалното си поприще, създава семейство и ражда двете си прекрасни деца – син и дъщеря. Когато те тръгват на училище, е готова да поеме към новото предизвикателство. Категорична е, че ще бъде акушерка, много бързо се подготвя, явява се на изпит в Медицинския университет в Плевен, приета е и започва да учи неуморно и всеотдайно. В началото на кариерата си започва работа в ДКЦ „Авис Медика, а след това и в МБАЛ „Авис Медика“ (2002- 2009 г), където се среща с най-големите си учители.

„Това беше прекрасна школа – не само като теоретични знания, а и като възпитание в дисциплина и съзнание за отговорност. И до днес благодаря за знанията и уменията, които ми даде моя ментор – ак. Марта Йорданова, която е и мой скъп и обичан приятел. Към всеки един от лекарите там изпитвам дълбока признателност, респект и уважение. Там изживях за първи път цялото удоволствие и усещане за полезност, което тази професия носи, както и пълнотата на емоциите, които ни доставя“, споделя тя.

Пътят й като акушерка започва от АГ- кабинет, преминава към операционна зала, родилна зала, грижи за бременни в риск, за родилки, както и за бебетата. И така обхваща професията от всички възможни ъгли. „С една дума не може да се опише какво ни носи професията. Докато работех в родилна зала, плачех всеки път, когато се появеше новият живот. Невероятно е усещането за първата глътка въздух на новия живот в ръцете ти“, спомня си с вълнение Горанова.

След като започва работа в Медицински център – Клиничен институт за репродуктивна медицина „Света Елисавета“ в Плевен (май 2009 г.), вече вижда живота съвсем от неговото начало. Тежки са моментите, в които не успяват да се справят – говори в множествено число, защото работата е екипна, но пък емоцията при положителния тест за бременност е равна на тази при раждането. Всички сме свидетели как главоломно нараства проблемът стерилитет. В последните години е в геометрична прогресия – все повече и все по-млади хора са засегнати. Какви са първопричините, в крайна сметка, никой не може да каже. Когато за първи път дойдат пациентите в кабинета, започва един много дълъг път, за да се уточни къде точно е проблемът и дали той може да бъде отстранен по някакъв начин. Естествено, ин витрото е последната крачка – преди това се прави всичко възможно да се постигне бременност спонтанно, но когато се стигне до ин витро, хората трябва да бъдат наясно какво точно представлява пътят, който ги чака. И може би тук е повече мястото на акушерката, отколкото на лекаря – в това да помогне на тези хора да си отворят душите, да се почувстват спокойни и уверени, да се изгради едно взаимно доверие между екипа и двойката, защото без него много трудно се постигат добри резултати. Пациентите трябва да бъдат като наши приятели и да ни усещат като такива, защото много често се случва хората да нямат смелостта да споделят пред лекаря нещата такива, каквито са, но да го направят пред акушерката. Ние сме като едно свързващо звено. Постоянно сме на разположение и така трябва, защото хората разчитат на нас и трябва да сме неотменно до тях, пояснява Милена Горанова.

В повечето случаи пациентите са убедени категорично в успеха, но има и такива, които не се осмеляват да повярват безрезервно, че мечтата им ще се сбъдне. С всеки пациент акушерките трябва да открият верния начин, за да стигнат до сърцето му. Има хора, с които се налага да бъдат безкрайно деликатни и много внимателно, стъпка по стъпка, да се поднася информацията за предстоящата процедура. Има и пациенти, с които се работи много лесно – те са изчели много, знаят многоq или са минали вече през няколко процедури, така че са напълно наясно с пътя, който предстои. „Но пак сме с тях през цялото време – стараем се да ги „водим за ръка”, но и разчитаме да ни помагат, така се получава един екип“, коментира Милена Горанова.

Изтъква, че едно от важните неща, на които много се държи в Медицински център – Клиничен институт за репродуктивна медицина „Света Елисавета“, е точно тази постоянна връзка с пациента и усещането за взаимност и доверие, които се изграждат още от първите срещи. Защото пациентите трябва да бъдат сигурни, че са в ръце, които ще направят всичко възможно да ги доведат до мечтата им. И положителните резултати се случват често – успеваемостта на Центъра е една от най-високите в България и се съизмерва със световните стандарти.

„Ние сме екип, в който между различните звена има непрекъсната колаборация, като голямото цяло е една общност от малките екипи на различните специалисти. И в тези малки екипи до такава степен се стиковат нещата, че понякога няма нужда от думи. Меги, Краси и аз знаем какво ще искат във всеки следващ момент лекарите, с които работим – д-р Бодурска, доц. д-р Иванов, д-р Бързашки, както и останалите акушер-гинеколози - какви изследвания трябва да бъдат подготвени, какви добавки и витамини трябва да се приемат при подготовката, преди да започне самата процедура. По време на прегледите, докато траят стимулацията, пункцията, трансферът, а и след това, ние знаем до най-малкия детайл изискванията на лекарите. Това е работа в екип – да няма нужда от думи, защото всяка от нас знае какво трябва да направи, носи отговорност за това, което прави, и лекарите ни имат доверие“, пояснява тя.

Подчертава, че в медицината работно време няма, защото няма как важни и неотложни задачи да бъдат оставени „за после”, само защото работното време е приключило. Това е един от най-важните уроци, който тяхната и предходните генерации акушерки са усвоили още на студентската скамейка. Тогава разбиранията са такива и понятия като отговорност, всеотдайност и дисциплина характеризират т. нар. Стара школа. „Сега нещата са малко поразлични. Прави ми впечатление, че младите, които завършват сега, като че ли няма от кого да „откраднат” това усещане за отговорност, ако те не я носят вътре в себе си, като възпитание от семейството. Много трудно някой може да разбере какво всъщност означава: „Работно време няма.“ За съжаление, те като че ли нямат и тази строга школа, за която ние сме благодарни. Не знам къде се крие разковничето, но нашият светоглед към професията като че ли е по-различен. Надявам се обаче, и вярвам, че можем да им покажем колко важна и ценна е тя“, споделя Горанова.

И добавя, че технологичното осигуряване на работата им в Медицински център – Клиничен институт за репродуктивна медицина „Света Елисавета“ е на много високо ниво – с него не се правят компромиси, защото човешкият фактор в медицината е основен, но техниката е в огромна помощ.

miglena_rusanova1

 Миглена Русанова

Преди да се посвети на акушерството, Миглена Русанова създава семейство и ражда двете си любими деца - дъщеря й вече е зъботехник, а синът й - футболист в Испания. Когато започва да учи, е на 27 години – съвсем осъзната възраст за важни житейски избори. Професионалният й път и светоглед са близки до тези на Милена Горанова. Двете усещат сходствата си още като студентки – делят ги два курса в Медицинския университет в Плевен, но ги събират вселени и от 2005 г. са неразделни. След дипломирането си Миглена Русанова започва работа във Втора клинична база на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ - Плевен. Попада на прекрасни учители, между които д-р Славов, д-р Бързашки, д-р Богданова, която й е като майка, след като губи своята.

„Всички те са преди всичко прекрасни хора, защото, за да си прекрасен лекар, ти първо трябва да си човек с главно Ч – звучи клиширано, но е вярно. След това ни поканиха с Милена Горанова да се присъединим към екипа на „Авис Медика“ от 2007 г. – също много хубави години и прекрасна школа. Ние сме хора на половин век вече и сме от тази старата генерация, за която говори и Миленчето. В университета учехме много - да отидеш на изпит неподготвен, беше абсурдно, да се откажеш от изпит – също“, споделя Миглена Русанова.

Спомня си с благодарност за една огромна двойка, написана й в студентската книжка от д-р Богданова, когато е във втори курс – точно на рождения й ден. Има изпит и не успява да отговори само на един от въпросите, но д-р Богданова поставя слабата оценка. „Бях й сърдите дълго време, докато един ден тя ме срещна по коридора и ме попита дали искам да стана акушерка. Аз отговорих: „Да, затова съм тук.“, а тя добави: „Добре, значи един ден ще си ми благодарна, че ти писах двойката.“ И наистина така стана - тя остана в сърцето ми завинаги“, признава Миглена Русанова.

Житейските обрати, които преживява, я карат да вярва още по-силно в любовта и човещината. През 2013 г. се налага да смени попрището, за да отделя повече време на близък, който се нуждае от нея. Изживява тежки дни, но благодарение на прекрасен психолог успява да стане това, което е днес – уравновесена и обичаща живота. Същата година започва работа в Медицински център – Клиничен институт за репродуктивна медицина „Света Елисавета“, където се чувства прекрасно от първия миг.

Доц. д-р Емилияна Конова не само е управител, но и наш приятел – казвам го с открито сърце, защото към приятел се обръщаш за всичко. И когато имаме някакъв проблем, не се срамуваме да си кажем в очите всичко. За малко емигрирах в Англия, работих какво ли не, но се върнах, защото тук е моето място. Тази година и половина зад граница ми даде много - запознах се с много и различни хора от различни националности, с много богати душевности. От разстояние видях нещата по различена начин – липсваха ми семейството, приятелите, България, която много обичам, споделя акушерката.

Признателна е на своята приятелка Милена Горанова и на останалите си колеги за всичко, което е научила от тях. Споменава името на акушерката Марта Йорданова, от която също са научили много и двете. Тя им преподава много важни уроци: да обичат живота и да обичат себе си, защото ако е болна душата, нищо не се случва добре. „Радвам се, че имаме такова хубаво място за работа! Има много мъка, обаче, защото не всяка жена е богопомазана да зачене от първия път – не можем да променим биологията на човека, тя следва своя ход, въпреки асистираната репродукция. Но когато успеем с екипа, чувството на удовлетворение е неописуемо! Медицината се развива главоломно и ние не спираме да се учим. Нашите лекари са прекрасни! Удоволствие е да работиш с тях, защото имат огромен опит и се развиват непрестанно. Вярвам, че любовта е навсякъде, стига да успееш да я докоснеш. Трябва да обичаме първо себе си, за да обичаме и останалите – клише е, но е абсолютно вярно. Имаме и подкрепата на семействата си, които са пристанът за душите ни“, споделя още Миглена Русанова.

И добавя, че професията на акушерка й дава свободата да бъда себе си и да изявява най-добрите си страни. Вярва, че всеки човек се ражда добър – с едно дихание и един плач, и опознава света, благодарение на околната среда, на родителите си и на всички, които го заобикалят. „Професията ми дава всичко онова, за което човек живее: радостта от най-малките неща, мъката, защото един живот не е само цветни картинки. Така че ние трябва да намерим онзи нюанс, с който се чувстваме най-комфортно, да дадем всичко от себе си – наистина всичко, без да се чувстваме изчерпани“, обощава тя.

krasimira_marinova1

Красимира Маринова

В този отбор на дългогодишните акушерки на Медицински център – Клиничен институт за репродуктивна медицина „Света Елисавета“ е и Красимира Маринова. Тя попада почти случайно на това поприще – кандидатства 2 поредни години зъботехника, но при втория опит майка й посочва в документите и специалността акушерка, в която в крайна сметка е приета. „Нещата станаха случайно, но още в първи курс разбрах, че това е моето поприще“, спомня си с усмивка тя. Завършва Полувисшия медицински институт „Д-р Ненчо Николаев“ във Варна през 1992 г. Последователно работи в Акушеро-гинекологично отделение на Общинската болница в Никопол (1992-1995 г.), в Акушеро-гинекологично отделение на Общинската болница в Казанлък (1995-1998 г.), в МБАЛ – Казанлък (1999– 2001 г.) и в Акушеро-гинекологично отделение на МБАЛ – Казанлък (2001- 2006 г.) Била е дълго време неонатологична акушерка, но е работила в патологична бременност, родилно отделение, гинекология. През 2007 г. семейството й се премества в Плевен и тя веднага става част от екипа на Медицински център – Клиничен институт за репродуктивна медицина „Света Елисавета“. „Може да се каже, че това е моето място. За мен тази професия е една от първите и една от основните, защото оттук започва всичко“, признава тя.

Преди два месеца животът я поставя от другата страна – да бъде родител на бъдещ родител, който дълго е жадувал дете. След диагностика и проведено лечение дълго чаканото внуче Яна идва за радост на всички, а акушерка Маринова за пореден път се убеждава колко е важно всеотдайното отношение към пациентите, за да се чувстват те комфортно и да споделят абсолютно всичко, което ги вълнува. „Това чувство на комфортност след това води до положителни резултати и до една успешно завършила бременност, която ни изпълва с неописуемо щастие и удовлетворение. С всички колеги толкова се радваме за всеки нов живот! Много е приятно да видиш как се случват нещата за двойка, която е минала дълъг път с неуспешни опити. Невероятно е да стоиш близо до магията на живота!“, споделя с вълнение тя.

***

Това са нашите „бели ангели“! Искрени, истински, готови винаги да се отзоват и да подадат ръка на всеки – било в професионална, или житейска ситуация. Подкрепят се с обич и растат всеки ден – учат уроците на живота и уроците на развиващата се непрестанно медицина, за да са постоянно на професионалния връх, да са максимално полезни и компетентни. И да бдят над крехката същност на живота, защото обичат да обичат!

goranova_marinova_rusanova

Д-р Христо Йорданов - Пловдив d_r_h.yordanov-news-imageД-р Христо Йорданов - Пловдив

Акушер-гинекологът д-р Христо Йорданов се присъедини към екипа на Медицински център – КИРМ „Св. Елисавета“ – Пловдив

Акушер-гинекологът д-р Христо Йорданов се присъедини към екипа на Медицински център – Клиничен институт за репродуктивна медицина „Света Елисавета“ – Пловдив на 7 септември 2021 г. Висококвалифициран и всеотдаен в професията си, той е много ценен и обичан от своите пациенти. Завършил е медицина в Медицинския университет в Пловдив. Професионалният му път започва като ординатор в МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев" в Момчилград (2014 г.), след което е специализант по акушерство и гинекология в МБАЛ - Хасково към Медицинския университет в Пловдев (31.03.2015-31.12.2019 г). Назначен е за лекар акушер-гинеколог в последното лечебно заведение от 1 януари 2020 г, където практикува до настоящия момент. Паралелно с това работи в АГ кабинет „Д-р Хисто Йорданов" в Медицински център – Хасково.

Притежава важни лицензи и сертификати от The Fetal Medicine Foundation (FMF): лиценз за извършване на ултразвуково изследване и биохимичен скрининг за хромозомни аномалии на плода в периода 11-13.6 г.с.; лиценз за извършване на ранен скрининг за прееклампсия; сертификат за измерване на дължината на маточната шийка и определяне на риска от преждевременно раждане и сертификати за успешно преминати теоретичен курс и тест за извършване на фетална морфология и фетална ехокардиография.

Д-р Христо Йорданов ежегодно участва в провежданите в България конгреси по майчино-фетална медицина и в акушерски и гинекологични конференции. Професионалните му интереси са в сферата на проследяването на бременността и специализираната ехография на плода, диагностиката и лечението на гинекологични заболявания, коплоскопията, диагностиката и лечението на стерилитет и оперативните техники.

Членува в Българския лекарски съюз.
Изнесена манипулационна - Медицински център - КИРМ "Света Елисавета"

В Медицински център „Света Елисавета“ вече се извършват антигенни тестове за SARS Cov-2 (COVID-19) и в събота

В Медицински център – КИРМ „Света Елисавета“ – Плевен, вече се извършват антигенни тестове за SARS Cov-2 (COVID-19) и в събота. Желаещите да се възползват от тази възможност могат да го направят в часовия пояс от 08:00 до 12:00 ч., като не е необходимо предварително записване.

От понеделник до петък работното време на изнесената манипулационна съвпада с това на клиниката - от 08:00 до 18:00 часа.

За повече информация можете да позвъните на телефонен номер 064/ 804 790 – регистратура.

 

Д-р Татяна Бодурска Ехохраф Voluson E8, серия 2018 година.

Д-р Т. Бодурска: Кабинетът по фетална морфология в МЦ – КИРМ „Св. Елисавета“ поема изцяло грижите за бременната жена и плода

Пациентите й я обикват от първия миг, заради слънчевата й усмивка, добронамереността й, всеотдайността й в работата и безкомпромисния й професионализъм. Висококвалифициран специалист, д-р Татяна Бодурска вече трета година е лицето на Кабинета по фетална морфология в Медицински център – Клиничен институт по репродуктивна медицина „Света Елисавета“ в Плевен. Срещата с нея носи вяра, надежда и спокойствие на пациентите, защото точните й професионални заключения и съвети ги водят стъпка по стъпка по най-важния път в живота им – този на успешната бременност и раждането на здраво дете.

Но коя е д-р Бодурска? Биографията й на специалист е респектираща. Завършила е медицина в Медицинския университет в София (2003 г.). В периода 2008-2019 г. е асистент по акушерство и гинекология към Катедра „Акушерство и гинекология“ на Медицинския университет в Плевен, а през 2012 г. придобива специалността „Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина“. От 2012 г. е част от екипа на Медицински център – Клиничен институт по репродуктивна медицина „Св. Елисавета“ в Плевен, а Кабинетът по фетална морфология, който ръководи, е пионер за Плевен при въвеждането на скрининга за прееклампсия (високо кръвно налягане при бременната жена). Д-р Бодурска е сертифициран лекар към Фондацията по фетална медицина, Лондон, FMF ID: 96892, за провеждането на скрининг за прееклампсия, Доплерова ехография в акушерството и измерване на нухална транслуценция.   

Десетки са прeминатите успешно курсове и квалификации у нас и в чужбина, чрез които тя непрестанно надгражда своите знания и умения. Само през настоящата 2021 г. е добавила към богатата си биография над 10 сертификата от престижни научни форуми (пълната й биография можете да видите в края на интервюто).    

Защо е толкова важна феталната морфология за майката и за плода и какви са съвременните тенденции в тази област – думата има д-р Татяна Бодурска.

 

Д-р Бодурска, какво предлага на пациентите Кабинетът по фетална морфология в Медицински център – Клиничен институт по репродуктивна медицина „Св. Елисавета“ – Плевен?

При нас се извършват диагностика на бременност, ранна фетална морфология, биохимичен скрининг, скрининг за прееклампсия. Провеждаме и късен биохимичен скрининг, фетална морфология във втори триместър и фетална морфология в трети триместър с проследяване темпа на растеж и кръвоснабдяването на плода. Проследяваме и високорискови бременности, бременни жени с повтарящи се спонтанни аборти или с предходни усложнения на бременността.

Откривате ли фетални аномалии?

Да, откриваме и фетални аномалии, при това на много ранен етап от развитието на плода. Диагностицираме ги, след което изграждаме адекватно поведение.

Какво се открива със скрининг теста за хромозомни аномалии?

В рамките на скрининг теста за хромозомни аномалии, освен оценка на риска за бройни хромозомни аномалии, се определят точният срок на бременността и вероятният термин на раждане. Измерва се дължината на плода и се прави ранна фетална морфология - оценяват се основните органи и структурите на плода, а това позволява ранна диагностика на големи фетални аномалии - още в 11-та гестационна седмица.

Скрининг тестът за прееклампсия важен ли е?

Да, важен е. Прегледът в първи триместър на бременността включва и скрининг тест за прееклампсия (високо кръвно налягане по време на бременността) с цел откриване на високорискови пациенти и профилактика. Кабинетът по фетална морфология в Медицински център – Клиничен иснститут по репродуктивна медицина „Св. Елисавета“ е пионер за Плевен при въвеждането на скрининга за прееклампсия. Аз съм сертифициран лекар към Фондацията по фетална медицина за провеждането на скрининг за прееклампсия, Доплерова ехография в акушерството и измерване на нухална транслуценция.

Какви други изследвания се правят в Кабинета по фетална морфология? 

Извършва се детерминиране на многоплодните бременности с определяне хориалността на тези бременности, което е от изключителна важност за проследяването на високорискови пациенти. Това показва дали близнаците са еднояйчни или двуяйчни. Съответно ако са еднояйчни, каква е плацентата – дали споделят обща плацента с два отделни плодни сака, или имат две отделни плаценти с два отделни плодни сака, или е най-редкият вариант: един плоден сак с една обща плацента, които вече са високорискови бременности и имат своите характерни усложнения, които трябва да се познават, активно да се търсят и по възможност да се манипулират.

В третия триместър какво се проследява?

В третия триместър на бремеността могат да се открият плодове, които са застрашени от изоставане в своето развитие и растеж в резултат на лошо кръвоснабдяване, лош достъп на кислород и хранителни вещества. Откриват се жени, които са рискови за преждевременни раждания.

С каква техника се извършват всички тези високоспециализирани изследвания?

Апаратът е висок клас и е актуален на пазара за медицинска техника – Voluson E8, серия 2018 година. С него се извършват 3D-4D ехографии.

Ехохраф Voluson E8, серия 2018 година.

Вие консултирате основно бъдещи родители, които имат затруднения с постигането на бременност.

Да, така е. И при вече настъпила бременност поемаме изцяло грижите за майката и плода. Това са високорискови бременности, които изискват по-голямо внимание и повече изследвания. По този начин се намаляват рисковете за бременната жена и за самия плод. Редуцират се случаите на преждевременно раждане, защото прееклампсията е една от водещите причини то да се случва. Намаляват и усложненията за новороденото дете – ранни, късни и по отношение на нервнопсихологичното развитие, белодробните усложнения и др.

Какви са съвременните тендеции в областта на феталната морфология?

Съвременните тенденции са да се свали максимално рано срокът на феталната морфология и да се повиши процентът на откриване на аномалиите още в първия триместър, за да не се стига в напреднала бременност до аномалии, които са несъвместими с живота и нежелани от родителите. Много от тях могат да се открият още между 11-та и 13-та гестационни седмици, когато може да се направи аборт по медицински показания – много по-леко и безболезнено, с много по-малко усложнения за майката. Освен това и психологическата травма е много по-малка, отколкото с напредване на бременността. Другите съвременни тенденции са неинвазивните тестове, които в някои държави вече са безплатни за всички бременни жени, но в България все още се заплащат от пациентите.

 Защо като лекар избрахте да сте близо до извора на живота?

От много малка знаех, че ще стана лекар. Когато в библиотеката на Медицинския университет в София попаднах на учебника по акушерство и го разгърнах, разбрах какво ще правя през живота си. Явно е било съдба.

Как релаксирате и се зареждате? Какви са любимите Ви занимания в свободното време?

Краткото свободно време, което имам, прекарвам със семейството си. Обичам да се разхождам сред природата, защото винаги ме зарежда и балансира. Сред любимите ми занимания е и общуването с интересна книга.

Кое е най-голямото удовлетворение, което Ви носи професията?

Винаги срещите с родителите и техните деца ми носят огромна радост! Има случаи, които се помнят дълго и оставят следа. Чувството, че съм взела правилно решение в нужния момент, ми дава кураж и увереност в това, което правя всеки ден.

 

*******

Биография на д-р Татяна Бодурска

2003 г. – Завършва Медицина в Медицински университет – гр. София.

2008-2019 г. - Aсистент по Акушерство и гинекология към Катедра „Акушерство и гинекология“ на Медицински университет – гр. Плевен.

През 2012 г. - Придобита специалност „Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина“.

От 2012 г. е в МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ - Плевен

Проведени курсове и квалификации

2012 г. – Основи на колпоскопията при проф. Алберт Сингер – Whittington Hospital London.

2012 г. – Курс „Ултразвукова и доплерова дигностика в акушерството и гинекологията“.

2012 г. – Курс „Гинекологична ендокринология“.

2012 г. – Обучителен курс по ехографска диагностика в акушерството и гинекологията към Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията.

Участие в 14-ти Международен симпозиум ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology) Атина, Гърция, 20-21.04.2018 г.

Основен курс по ултразвук на ISUOG Атина, Гърция, 20.04.2018 г.

Курс „Фетални аномалии” ISUOG Атина, Гърция, 21.04.2018 г.

Първи обучително-практически курс по фетална морфология на Фондацията по фетална медицина, УМБАЛ „Св.Марина”, Плевен, 17.06.2018 г.

17-ти Световен конгрес по фетална медицина, Атина, Гърция, 24-28.06.2018 г.

Курс „Поликистозен овариален синдром”, организиран от ESHRE, Барселона, Испания, 01.07.2018 г.

34-та Годишна среща на ESHRE, Барселона, Испания, 01-04.07.2018 г.

Сертификат за присъствие на курс “The 11-13 weeks scan”, 27.07.2018 г., към Фондацията по фетална медицина, Лондон, FMF ID: 96892

Сертификат за компетентност „Скрининг за прееклампсия”, 07.08.2018 г. към Фондацията по фетална медицина, Лондон, FMF ID: 96892

Сертификат за компетентност “Doppler Ultrasound”, 09.08.2018 г., към Фондацията по фетална медицина, Лондон, FMF ID: 96892

Сертификат за компетентност „Оценка на маточната шийка”, 08.10.2018 г. към Фондацията по фетална медицина, Лондон, FMF ID: 96892

Първи Български курс на Ian Donald School по ултразвук в акушерството и гинекологията, съвместно с БАУАГ, Правец, 02-04.11.2018 г.

Сертификат „Фетални сърдечни дефекти“, 14.12.2018 г. към Фондацията по фетална медицина, Лондон, FMF ID: 96892

Сертификат „Основна фетална ехокардиография“ 14.12.2018 г. към Фондацията по фетална медицина, Лондон, FMF ID: 96892

Сертификат „Ендоскопия в репродуктивната медицина“, ESHRE, Льовен, Белгия 24-26.04.2019 г.

Сертификат от обучителен курс към ISUOG „Фетални аномалии“, Атина, Гърция 03.-05.05.2019 г.

18-ти Световен конгрес по фетална медицина, Аликанте, Испания 25-29.06.2019 г.

29-ти Световен конгрес по ултразвук в акушерството и гинекологията към ISUOG, Берлин, Германия 12-16.10.2019 г.

Сертификат „Фетално сърдечно сканиране“ 30.03.2020г. към Фондацията по фетална медицина, Лондон, FMF ID: 96892

Сертификат “Сонографско сканиране на феталното сърце“ към ISUOG, 20.04.2020 г.

20-ти виртуален световен конгрес по ултразвук в акушерството и гинекологията към ISUOG 16-18.10.2020г.

Сертификат „Онлайн сърдечни серии: яздещи аномалии“ към ISUOG, 14.11.2020 г.

Сертификат за присъствие на обучителен курс „Транспозиция на големите съдове“ към ISUOG, 12.12.2020 г.

Сертификат за участие „Фетални скелетни дисплазии - от ултразвука към диагнозата“, Scan Academy, 13.12.2020 г.

Сертификат Advanced fetal neurology, част I: „Вентрикулна и перивентрикулна зона“ към Symposia Organizzazione Congressi, 10.04.2021 г.

17-ти виртуален международен симпозиум към ISUOG, Калгари, Канада 17-18.04.2021 г.

Сертификат „Фетален ултразвук във втори триместър“, Виртуален международен симпозиум ISUOG, 17.04.2021 г.

Сертификат „Топ съвети от топ експерти: лекции от пренатална конференция, Филаделфия 2020“ към Scan Academy, 02.05.2021 г.

Сертификат Advanced fetal neurology, част II: „Срединни аномалии“ към Symposia Organizzazione Congressi, 15.05.2021 г.

Сертификат “Fetal cardiac imaging: pearls from the masters” към Scan Academy, 13.06.2021 г.

Сертификат Advanced fetal neurology, част III: „Аномалии на задна фоса“ към Symposia Organizzazione Congressi, 19.06.2021 г.

37-ма годишна среща на ESHRE, 26.06.-01.07.2021 г.

Сертификат “Fetal cardiac imaging: pearls from the masters” към Scan Academy, 27.06.2021 г.

Сертификат Advanced fetal neurology, част IV:„Кортикални аномалии“ към Symposia Organizzazione Congressi, 19.06.2021 г.

Сертификат „Поведение при фетална растежна ретардация“ към Scan Academy, 11.07.2021 г.

Сертификат „Facial clefts“ към Scan Academy, 08.08.2021 г.

Сертификат „Аномалии на задна черепна ямка“ към Scan Academy, 22.08.2021 г.

 Членство

Български лекарски съюз
Българска асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията
ISUOG (International society of ultrasound in obstetrics and gynecology)
ESHRE (European society of human reproduction and embryology)

Автор: Даниела Дочева

pqsychen-chasovnik-пясъчен часовник

Работно време през август на Медицински център – КИРМ „Света Елисавета“ в Плевен и Пловдив

Уважаеми пациенти, през месец август 2021 г. работното време на Медицински център – КИРМ „Света Елисавета“ – Плевен е от 08:00 до 16:00 часа – от понеделник до петък. Специалистите от Медицински център – КИРМ „Света Елисавета“ – Пловдив са в отпуск от 16 до 30 август. Центърът ще отвори врати отново на 30 август с обичайното работно време – от 08:00 до 18:00 часа.

Прекрасни летни дни! :)

Клетъчен имунитет срещу SARS CoV-2

Лабораторията на Медицински център „Клиничен институт за репродуктивна медицина“ – Плевен  въведе IGRA тест (Interferon Gamma Release Assay) за  изследване на специфичен клетъчен имунен отговор срещу SARS Cov-2 (COVID-19).

Имунният отговор срещу различни инфекциозни причинители (бактерии, вируси, гъбички и др.) бива хуморален и клетъчен. Хуморалният имунитет се осъществява от антитела, а клетъчният - от Т-лимфоцити, NK и други клетки на имунната система. Т-клетъчният имунен отговор срещу SARS Cov-2 е по-продължителен от хуморалния и може да се установи, дори когато серумните нива на антителата са значително понижени.

Принципът на IGRA теста е, че специфични циркулиращи Т-лимфоцити срещу SARS Cov-2 в периферна кръв (след преболедуване или ваксинация)  се стимулират от Spike протеина на SARS Cov-2. В резултат на това, Т-лимфоцитите освобождват интерферон гама (IFN-γ), който има важна роля в противовирусната защита на организма. С този тест се измерва промяната в концентрацията на IFN-γ в кръвта на пациента.

За целта на тестирането се изследва венозна кръв. Пробите се вземат от понеделник до петък от 08.00 до 18.00 часа.  Препоръчително е изследването да се направи: поне десет дни след преболедуване от Covid-19; поне десет дни след прилагане на втора доза ваксина; при ниски серумни нива на IgG антитела срещу SARS Cov-2 след преболедуване или ваксиниране. При желание, след получаване на резултата и необходимост от интерпретиране и препоръки от наш лекар, консултациите се извършват от: д-р Светла Блажева, специалист по клинична имунология.

Цената на изследването е 90 лева.167282835_3794103687303755_4637533045956548365_n

НИНА АЙВАЗОВА, ЕМБРИОЛОГ В МЦ КИРМ – ПЛЕВЕН, ЗАЩИТИ УСПЕШНО ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА „ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ММР-2, ММР-9 И ТЕХНИТЕ ИНХИБИТОРИ, КАТО БИОМАРКЕРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ЯЙЦЕКЛЕТКИТЕ И ПРЕД-ИМПЛАНТАЦИОННИТЕ ЕМБРИОНИ”

На 10 юни 2021 г., в зала „Амброаз Паре” на Медицински Университет - Плевен, се проведе разширено заседание на Научното жури за провеждане на публична защита на дисертационния труд на Нина Айвазова, ембриолог в МЦ КИРМ – Плевен, за придобиване на образователна и научната степен „Доктор”, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, докторска програма „Медицинска биология”.

Представеният от докторанта дисертационен труд е на тема: „Идентифициране на ММР-2, ММР-9 и техните инхибитори като биомаркери за качеството на яйцеклетките и предимплантационните ембриони“, с научен ръководител доц. Милена Атанасова, д.б., ръководител на сектор „Биология”, към катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология” МФ, МУ – Плевен.

Нина Айвазова е родена през 1980 г. в гр. Карлово. Завършва бакалавърска степен по Молекулярна биология и магистърска степен по Клинична химия и молекулярна диагностика в Софийски Университет „ Св. Климент Охридски” през периода 1999 - 2006 год. Защитава Дипломна работа на тема „Влияние на прогестeрон върху лимфоцитната активация“, с научен ръководител проф. д-р Доброслав Кюркчиев, д.м.н., в ИБИР,  БАН. През периода 2005 – 2006 год. работи в Департамента по молекулярна имунология в ИБИР, БАН, като биолог.

През 2006 год. провежда едномесечен курс „Основи на техниките по асистирана репродукция и имунологична диагностика в репродуктивната медицина“ под ръководството на проф. д-р Каролин Кулъм, д-р Джон Рейнхарт и д-р Румен Русев, в Rinehart Center for Reproductive Medicine, CARI Reproductive Institute, Millenova Immunology Laboratories, Chicago, IL, USA, а след това и в Университетски ин-витро център Варна – обучение в техниките на асистираната репродукция, под ръководството на д-р Кателия Александров. През 2007 г. Нина Айвазова постъпва на работа като ембриолог в МЦ КИРМ „Св. Елисавета”, гр. Плевен.

Зачислена е за разработване на дисертационен труд в докторска програма „Медицинска биология” през 2016 в сектор „Биология” към катедрата „Анатомия, хистология, цитология и биология”, МФ, МУ – Плевен. През 2018 год. печели Първа награда за постерна презентация от „5-ти Национален конгерс по имунология“;  22-28 Октомври, Пловдив, България.

Председател на Научното жури беше доц. д-р Емилияна Конова, д.м.; членове: проф. д-р Доброслав Кюркчиев, д.м.н.;  доц. Милена Мурджева, д.б.; доц. Павел Рашев, д.б. и доц. Милена Атанасова, д.б.

След представянето на дисертационния труд от докторанта и отговорите на зададените от рецензентите въпроси, научното жури гласува единодушно с положителни оценки, дисертационният труд на Нина Айвазова да бъде приет като успешно защитен.

Научното жури взе решение да присъди образователната и научна степен „Доктор”, професионално направление 4.3. „Биологически науки”, по докторска програма „Медицинска биология” на Нина Пекова Айвазова, считано от 10.06.2021 год.

[caption id="attachment_5505" align="alignleft" width="300"]smart smart[/caption]

Честито на нашия ембриолог Нина Айвазова и бъдещи успехи в областта на ембриологията и техниките за асистирана репродукция!