ГРАФИК НА ЛЕКАРИТЕ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021

Доц. д-р Емилияна Конова, д.м. 
Клинична и репродуктивна имунология

Д-р Добринка Гинчева, д.м.
Акушерство и гинекология

Д-р Христо Йорданов
Акушерство и гинекология

Д-р Динко Порязов
Акушерство и гинекология

Д-р Сава Петров
Ендокринология и андрология