бързите тестове


Значението на достъпните бързи тестове в диагностичния процес на COVID-19 е представено на графиката. Наличието на IgG (червената линия) и IgM антитела (зелената линия) се изследва чрез тях. Тестовете могат да си позволят всички лаборатории и болници, не са скъпи и резултатът се получава за 10 мин. Редно е резултатът да се дава и интерпретира единствено от лекар в контекста на епидемиологичната анамнеза и клиничното състояние на изследвания човек. Другото би било излишна паника или излишно успокоение.