Анелия Рангелова

Психолог

От 1982 г. – Магистър по психология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“

От 1985 г. – ст. асистент по обща и възрастова психология, психология на общуването, диференциална психология, психология на пола, теория и методика на психологическите изследвания във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Педагогически колеж – Плевен

От 2005 г. – психолог-консултант на военноинвалиди към ИА „Социални дейности“ на Министерство на отбраната

От 2005 г. – психолог-консултант и треньор в мотивационни тренинги и Burn-out-синдром към Сдружение „Развитие на личността и човешките общности“

От 2008 г. – програмен директор на Дружество на психолозите – клон Плевен

2009 г. – психолог по проект „Спортът е лек срещу агресията”
община Искър, обл. Плевен, ОП „Развитие на човешките ресурси”, ЕСФ на ЕС

Квалификации: