Женската консултация има за цел пълно, навременно обхващане и системно наблюдение на бременните жени, осигуряващо нормално развитие на бременността и раждане на здраво и жизнеспособно дете. Регистрирането в ЖК се извършва при установяване на бременността, най-късно до 12 г.с.

При наблюдение на нормално протичаща бременност се изискват поне 15 посещения, при които се провеждат прегледи и изследвания, подредени по хронологичен ред в зависимост от периода на бременността. През първата половина на бременността честотата на посещенията е веднъж месечно, от m.l. VI до m.l. VIII бременната посещава ЖК два пъти месечно, а през последните 45 дни – веднъж седмично.

 

Прегледи и изследвания при І-во посещение – m.l. I-II

Снемане на анамнеза /обща и гинекологична/ 

Установяване срока на бременността и определяне на ВТР

Гинекологичен статус, УЗИ

Онкопрофилактична цитонамазка, влагалищен секрет за МБИ,

Определяне на кр. група, Rh-фактор и титър антитела при необходимост, серологични изследвания, ПКК, урина, кр. захар

Антропометрия /ръст, тегло, размери на таза/, артериално налягане

Оформя се Карта за диспансерно наблюдение на бременността

 

Прегледи и изследвания при всяко следващо посещение до m.l. V

Антропометрия, тегло, артериално налягане, УЗИ

Ранен/късен биохимичен скрининг – по желание на бременната

Гинекологичен преглед – в m.l. IV

 

Прегледи и изследвания във втора половина на бременността – m.l. V – m.l. VIII

Антропометрия, тегло, артериално налягане, УЗИ /морфология/

ПКК, урина,  кр. захар, антитела при Rh(-) – в m.l. V, VIII

Doppler – 28г.с. – 32 г.с.

Влагалищен секрет за МБИ

Кардиотокография

 

Прегледи и изследвания в m.l. IX – X

Антропометрия, тегло, артериално налягане, УЗИ

ПКК, урина, кр. захар, антитела при Rh(-)

Влагалищен секрет за МБИ

Кардиотокография

Серологични изследвания

 

При установени придружаващи заболявания и всяко заболяване, възникнало в хода на бременността или до 42-я ден след раждането се извършва консултация със съответния лекар специалист.

Болничният лист за първите 45 дни отпуск преди ВТР се издава от ЖК.