Предварителни прегледи и изследвания

Прегледи и изследвания, от които може да се установи, че двойката е показана за провеждане на процедура по асистирани репродуктивни технологии – IVF/ICSI метод:

Прилагане на медикаменти преди започването на процедура по асистирани репродуктивни технологии

Ако е необходимо, лечение с антибиотици и/или глюкокортикоиди (стероиди), за да се елиминира възпаление или инфекция.

Прилагане на медикаменти за стимулация на яйчниците

Стимулирането на яйчниците с медикаменти, дава възможност да съзреят повече от една яйцеклетки за определено време и под прецизен контрол. Могат да бъдат приложени следните медикаменти:

Мониториране на стимулацията

Включва: ултразвукови прегледи, комбинирани с кръвни тестове, с цел да се установи динамиката на развитие на фоликулите, степента на зрялост на яйцеклетките и очаквана овулация. Ултразвуковите прегледи се извършват трансвагинално.

Фоликулна пункция

Представлява събиране на яйцеклетките от яйчниците, чрез пунктиране на фоликулите с игла и аспириране на фоликулното съдържимо. Процедурата се извършва трансвагинално, под ултразвуков контрол и прилагане на краткотрайна интравенозна анестезия.

Даване на семенна проба

Даване на семенна проба от партньора, чрез мастурбация и последващо обработване на пробата.

Медикаменти прилагани след фоликулната пункция
Лечение с антибиотици след фоликулната пункция, с цел да се предотврати възможността за възникване на инфекция.

Специфични процедури по АРT

Конвенционалното ин витро оплождане представлява процедура, при която сперматозоидите на мъжа се поставят заедно с яйцеклетките на жената в специална разработена за целта хранителна среда, в която протича естественият биологичен процес на оплождане. След настъпване на оплождане, получените ембриони се култивират в лабораторни условия, докато ембриогогът и лекуващият лекар не решат, че те са готови за трансфер в матката на жената.
При наличие на мъжки фактор за стерилитета, както и при предишни неуспешни опити за фертилизация, екипът по АРТ може да ви препоръча прилагането на ICSI процедура, която представлява микроманипулационна техника на инжектиране на един сперматозоид в цитоплазмата на зрялата яйцеклетка.

Ембриотрансфер

Връщане на ембрион/ембриони в матката на жената с помощта на пластмасов катетър, трансвагинално, като катетъра прониква през канала на шийката на матката и ембрионите се „впръскват” в кухината и. Процедурата се извършва от лекуващия гинеколог, под ултразвуков контрол.

Мониториране след процедурата по АРТ

Вземане на кръвни проби ако е необходимо проследяване на някои показатели, както и за извършване на кръвен тест за бременност 14 дни след ембриотрансфера. При положителен кръвен тест, ултразвукови прегледи в следващите 6-8 седмци за да се установи ехографски настъпилата бременност и нейното нормално протичане.

Медикаменти приемани след процедурата по АРТ

Приемане на прогестерон (напр. Utrogestan) и/или човешки хорионгонадотропин hCG (напр. Pregnyl) за поддържане на лутеалната фаза от цикъла, както и по време на ранна бременност.