МЦ КИРМ – Плевен сключи договор с Център за асистирана репродукция – София за 2018 г. Съгласно Правилника за организацията на работа и дейността на Центъра за асистирана репродукция публикуваме успеваемостта на МЦ КИРМ – Плевен за предходните три години:

успеваемост