Донорска програма на сперматозоиди в МЦ КИРМ Плевен

Използването на донорски сперматозоиди започва през 1945 г., като през последните 10 години с прилагането на ICSI процедурите, намаляват случаите, при които се налага употребата им. След 1980 г. и описването на инфекцията с HIV се налага използването на обработени и карантинирани за 6 месеца проби замразена семенна течност.

Индикации за употреба на донорски сперматозоиди:


Селекция на спермалните донори:

1. Клинични изисквания:

Възраст

 Донори на сперматозоиди могат да бъдат здрави мъже между 18 и 40 години. С напредване на възрастта на бащата се увеличава риска от раждане на деца с ахондроплазия, аутизъм, мултиплена склероза, ретинобластома, шизофрения, както и риска за спонтанни аборти.

Медицинска анамнеза

Събират се данни за миналите заболявания на донора, фамилна обремененост, вредни навици, влияние на работна среда, прием на медикаменти и др.

Сексуална и репродуктивна анамнеза

Събират се данни за предшестващи полово-преносими инфекции, рисково сексуално поведение, непротектирани полови контакти.

Генетична история

Донорите не бива да имат наследствено предразположение към:
– Цепнатини на устната и/или небцето –т.нар „ заешка устна” или „ вълча уста”
– Албинизъм, хемофилия, епилепсия, кистична фиброза, таласемия и др.


2. Физикално изследване:

При прегледа се установява здравословното състояние на донора.

3. Скринингови тестове:


4. Показатели от спермалният анализ:

За извършване на семенен анализ е необходимо донора да спази въздържание от отделяне на семенна течност между 48 часа и 5 дни, анализа да се извърши до един час от отделянето на еякулата съобразно критериите на СЗО (2010)

Минималните изисквания по отношение показателите от семенният анализ са: