Младият биолог в МЦ КИРМ Плевен – Николай Ненов взе участие в международния конгрес по криопрезервация на ембриони, яйцеклетки и сперматозоиди. Той се проведе от 23 до 26 септември 2009 г. в Атина. Негов организатор е Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE), а участниците – над 250 специалисти от различни центрове в света.

Лекционният курс е бил съпроводен от обучение, по време на което са разглеждани различни протоколи от замразяване. Така се създала възможност за дискусии и дебати по отношение на техниките за замразяване на сперматозоиди, ембриони и яйцеклетки. Практически лекторите са представили своите открития и научни резултати в тази област.