Освен имунохроматографски метод с колоидно злато (т. нар. „бърз тест“), в Лабораторията по микробиология и вирусология към МЦ КИРМ – Плевен, са въведени още два имунологични метода за откриване на антитела срещу SARS-CoV-2:
Електрохемилуминисцентен метод ECLIA – Elecsys Anti-SARS-CoV-2 Screen (Roche Diagnostics GmbH) и ELISA метод (ензим-свързан имуносорбентен тест) за количествено определяне на Anti-SARS-CoV-2 IgG, IgA и IgM (EUROIMMUN и Nova Tec Immunodiagnostica GmbH) .
В лабораторията на МЦ КИРМ – Плевен се изследват клинично здрави към момента на изследването лица, които биха искали да проверят своя имунитет към вируса по повод на епидемиологични и/или клинични данни за възможен контакт със SARS-CoV-2, както и пациенти, прекарали вече заболяването COVID-19, за да се определи вида и продължителността на хуморалния имунитет след оздравителния процес и негативните PCR тестове. Прилагането на три различни, надеждни метода за изследване, дава възможност за прецизно определяне на антителата и елиминира риска от фалшиво положителни или фалшиво отрицателни резултати. Резултатите се съобщават лично от лекар със специалност клинична имунология или микробиология и едва след това се обявяват в информационната система за достъп чрез парола.
Резултатите от изследванията в МЦ КИРМ – Плевен се присъединяват ежедневно към резултатите от 25 лаборатории от България в обща платформа – Labtestcovid19.com. Платформата дава възможност да се проследяват голям брой изследвания (около 3850 към 11.05.2020) и да се анализира динамиката на епидемиологичната обстановка в страната чрез определяне броя на хората, които вече са били в контакт с вируса SARS-CoV-2 и са изградили имунитет.