Манипулации и терапияЦена, лв.
Вливане IVIg (интравенозен гама.глобулин)85
Вливане Intralipid70
Вливане IVIg + Intralipid120
Проба за поносимост на антибиотик (еднократно)20
Венозно вливане на антибиотик20
ЕКГ20
Поставяне на венозна инжекция10
Поставяне на мускулна инжекция6
Поставяне на постоянен венозен път (абокат)10
Венозна манипулация с включен консуматив3

Актуализирано на 22.01.2014 год.