ГРАФИК НА ЛЕКАРИТЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018

Доц. д-р Емилияна Конова, д.м.
Клинична и репродуктивна имунология

Д-р Сава Петров, д.м.
Ендокринология и болести на обмяната