ГРАФИК НА ЛЕКАРИТЕ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

Доц. д-р Емилияна Конова, д.м.
Клинична и репродуктивна имунология

14 Декември: 09:00 – 17:00 ч.

15 Декември: 09:00 – 17:00 ч.

 

Д-р Добринка Гинчева, д.м.

Акушерство и гинекология

14 Декември: 09:00 – 17:00 ч.

15 Декември: 09:00 – 17:00 ч.

 

ГРАФИК НА ЛЕКАРИТЕ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018

Доц. д-р Емилияна Конова, д.м.
Клинична и репродуктивна имунология

04 Януари: 12:00 – 17:00 ч.

05 Януари: 9:00 – 17:00 ч.

18 Януари: 12:00 – 17:00 ч.

19 Януари: 9:00 – 17:00 ч.

 

Д-р Добринка Гинчева, д.м.

Акушерство и гинекология

04 Януари: 12:00 – 17:00 ч.

05 Януари: 9:00 – 17:00 ч.

18 Януари: 12:00 – 17:00 ч.

19 Януари: 9:00 – 17:00 ч.