ГРАФИК НА ЛЕКАРИТЕ МЕСЕЦ НОЕМВРИ

Доц. д-р Емилияна Конова, д.м.
Клинична и репродуктивна имунология

02 Ноември: 12:00 – 17:00 ч.

03 Ноември: 08:00 – 17:00 ч.

16 Ноември: 12:00 – 17:00 ч.

17 Ноември: 08:00 – 17:00 ч.

 

Д-р Добринка Гинчева, д.м.

Акушерство и гинекология

02 Ноември: 12:00 – 17:00 ч.

03 Ноември: 08:00 – 17:00 ч.

16 Ноември: 12:00 – 17:00 ч.

17 Ноември: 08:00 – 17:00 ч.