ГРАФИК НА ЛЕКАРИТЕ МЕСЕЦ АВГУСТ 2021
Доц. д-р Емилияна Конова, д.м. 
Клинична и репродуктивна имунология

 

ГРАФИК НА ЛЕКАРИТЕ МЕСЕЦ ЮЛИ 2021
Доц. д-р Емилияна Конова, д.м. 
Клинична и репродуктивна имунология

Д-р Добринка Гинчева, д.м.
Акушерство и гинекология