ГРАФИК НА ЛЕКАРИТЕ МЕСЕЦ ЮНИ 2021
Доц. д-р Емилияна Конова, д.м. 
Клинична и репродуктивна имунология


Д-р Добринка Гинчева, д.м.

Акушерство и гинекология


ГРАФИК НА ЛЕКАРИТЕ МЕСЕЦ МАЙ 2021
Доц. д-р Емилияна Конова, д.м. 
Клинична и репродуктивна имунология

Д-р Добринка Гинчева, д.м.
Акушерство и гинекология