ГРАФИК НА ЛЕКАРИТЕ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018 

Доц. д-р Емилияна Конова, д.м.
Клинична и репродуктивна имунология

6 Ноември: 09:00 – 17:00 ч.

7 Ноември: 09:00 – 14:00 ч.

20 Ноември: 09:00 – 17:00 ч.

21 Ноември: 09:00 – 14:00 ч.