Състояния, при които ефектът от психотерапията е успешен, саа:

Лечението чрез психотерапия е индивидуално и специално съобразено с уникалността на всеки пациент.

 

То включва най-често следните етапи: