ДЕЙНОСТИ, КОИТО ПРЕДЛАГА ДЕТСКАТА КОНСУЛТАЦИЯ

1. Дородова консултация с педиатър-неонатолог

 

2. Проследяване на физическото и нервно-психическото развитие на деца в кърмаческа и ранна детска възраст

 

3. Проследяване на рискови групи деца:

 

4. Трансфонтанелна ехография и УЗИ на коремни органи