Данните обхващат периода Януари – Декември  2015 г.

Общ брой цикли257
Общ брой клинични бременности 101
Успеваемост - % клинични бременности за ER39.30%
% Нормално протичащи бременности и родили36.96%
% Аборти 7.93%
% Канселирани цикли за ER6.61%
Ин витро процедури със собствени яйцеклетки Разпределенижените по възрастОбщ брой
Свежи ембриони от недонорски (собствени) яйцеклетки<3535-37 38-4041-43>43
Брой ER1043551277224
Брой цикли завършили с бременност - клинична5011107179
Брой канселирани цикли3448019
Успеваемост (клинични бременности) % за ER48.1%31.4%19.6%25.9%0.0%35.3%
Брой бременности с близнаци7321013
Брой многоплодни бременности000000
Бременностти, които се развиват нормално в момента и предстои раждане или вече са приключили успешно4710106174
Бременностти завършили със спонтанен аборт310105
Ин витро процедури с донорски яйцеклетки Разпределенижените по възрастОбщ брой
Свежи ембриони от донорски яйцеклетки<3535-37 38-4041-43>43
Брой трансфери22841733
Брой трансфери довели до бременност - клинична22621022
Успеваемост (клинични бременности) % за ER100.0%100.0%75.0%50.0%58.8%66.7%
Брой бременности с близнаци2220410
Брой многоплодни бременности000011
Текущи бременностти и родили2282721
Аборти000033